Tere tulemast Baltic Deal kodulehele!

Alates 2010. aastast osales Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus rahvusvahelises, Läänemereäärsete riikide, koostööprojektis Baltic Deal, mille eesmärk oli vähendada põllumajanduslikust tegevusest tulenevaid negatiivseid mõjusid keskkonnale nii, et konkurentsivõime ja tootmismahud ei kannataks.

Projekti lõpptulemusena töötati välja ja testiti kõigi Läänemere piirkonna riikide koostööl Läänemere riikide põllumajanduse keskkonnanõustamise arendusstrateegiat. Strateegia põhisõnumiteks on tugevdada näidistalusid ja rahvusvahelist koostööd nõustajate seas ning pakkuda maaettevõtjatele nõustamisalast tuge.

Projekti käigus tekkis mitmeid piiriüleseid lisandväärtusi, näiteks võeti mitmes Läänemere riigis kasutusele riiklikud toitainete käitlemise programmid.

Projekti käigus saadi teadmisi Läänemere riikide positiivsetest kogemustest tootmise efektiivsemaks muutmisest ja kaasaegsetest keskkonnasõbralikest tehnoloogiatest.

Samuti andis projekt kogemuse osaleda rahvusvahelistes diskussioonides, tutvustada Eesti nõuandesüsteemi Läänemere riikidele ning lõi eeldused rahvusvaheliste koostöövõrgustike tekkimiseks.

Projektist said kasu põllumajandustootjad, maapiirkonna väikeettevõtjad ja konsulendid. Ülevaate projekti tegevustest ja lisainfot keskkonnasõbralike põllumajanduspraktikate osas leiad projekti rahvusvaheliselt kodulehelt www.balticdeal.eu ja Baltic Deal eesti lehelt www.pikk.ee/balticdeal. Veebilehti täiendatakse jooksvalt.

Projektis osalesid lisaks Eestile Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti ja Venemaa esindajad. Projekt kestis 3 aastat ja rahastati Euroopa Liidu Läänemere piirkonna programmi 2007-2013 vahenditest. Projekti kogumaksumus oli 3,8 miljonit eurot sealhulgas Eesti osa eelarves oli 0,3 miljonit eurot. Projekt lõppes 2013. aasta sügisel.

Selleks, et hoida kontakte ja näidistalude võrgustikku ning jätkata teadlikkuse tõstmisega Läänemere piirkonnas osaletakse ka jätkuprojektis Baltic Deal Bridge, kuhu on partneritena kaasatud ka tootjateorganisatsioonid. Euroopa Liidu fondide toel loodetakse alustada 2016 aastalBaltic Deal 2.0, mis keskendub rohkem näidistalude võrgustikule, sealsete tegevuste arendamisele ja nõustamisvõrgu tugevdamisele.


Array ( [0] => news [1] => 464 [2] => Arvutiprogramm [3] => Kodulehe alammenüü Tegevused alt on võimalik tasuta allalaadida arvutiprogramm "Keskkonnanõustaja abimees", mille eesmärk on lihtsustada keskkonnalase kirjaliku nõuande andmist tootjatele. ) Array ( [0] => news [1] => 462 [2] => Projekti lõpuraport [3] => Ilmunud on projekti tulemusi kokkuvõttev trükis. Kättesaadav eestikeelsena Tegevused alammenüü alt. ) Array