• Print

Find an adviser

For obtaining advice - contact a counselor or advisor. Upon using the assistance of the licensed advisor in the contractual relationship with the Advisory Center the manufacturer will be able to apply for advisory support. The validity of a professional certificate of an advisor can be checked in the Rural Economy Research Centre website.

The area in the table below is the place of residency of the advisor or counselor.

Advisor Category Area Advisory center
Aigar Suurmaa
Licensed advisor
5330 1024
aigar.suurmaa[A]mail.ee
Animal husbandry (beef) Estonia Tartu Rural Economy Centre
Alvar Timmi
Licensed advisor
513 3983
alvar[A]rny.ee
Rural business and financial economy, Animal husbandry, Cross-compliance Raplamaa Association of Advisers in Rapla
Andres Tamla


Apiculture Harjumaa, Läänemaa
Angelika Nöps


Rural business and financial economy Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Võrumaa
Ann Mari Anupõld


- Estonia
Anneli Aasna
Licensed advisor
520 5403
kivimurd[A]gmail.com
Horticulture Viljandimaa Advisory Centre for Agriculture in Viljandi
Ants Kuks
Licensed advisor
5665 9365
ants.kuks[A]gmail.com
-, - Valgamaa, Võrumaa Advisory Centre of the Union of Võru County Farmers, Rural Development Foundation Advisory Centre
Asso Einberg
Licensed advisor
551 7871; 325 5099
virunouanne[A]gmail.com
Rural business and financial economy Lääne-Virumaa Lääne-Viru County Agriculture Advisory Centre
Christel Mölder
Licensed advisor
508 3373
christel.molder[A]saugaseeme.ee
Plant production Pärnumaa Rural Development Foundation Advisory Centre
Tallinna Ülikooli riigiteaduste magister (avaliku sektori juhtimine), omandanud EMÜ agronoomia bakalaureuse kraadi (2006) ning lisaks lõpetanud Olustvere TMK agronoom-talujuhi eriala.
Spetsialiseerunud seemnekasvatusele, peamised kultuurid: põlduba, kõrrelised ja libikõielised heintaimed ning teraviljad.
Põllumajandusmaade taastamine. Kõrgendatud huvi säästiku põllumajanduse vastu nii majanduslikust kui ka keskkonna aspektist lähtudes.
Kutsetunnistusega konsulent alates 2012.a
Kodutalu asub Pärnumaal.
Ell Sellis


- Põlvamaa, Võrumaa
Enel Niin


- Raplamaa
Epp Petrov
Licensed advisor
524 8424
epppetrov[A]gmail.com
Rural business and financial economy, Cross-compliance Saaremaa Advisory Centre of Islands
Gerle Aljas
Licensed advisor
515 7818
tyytsi[A]tt.ee
Rural business and financial economy, Cross-compliance Saaremaa Advisory Centre of Islands
Helle Rohtla
Licensed advisor
5664 1686
helle.rohtla[A]gmail.com
Plant production, Organic plant production, Cross-compliance, Biosecurity measures - African swine fever Järvamaa Farmer’s Aid
Hillar Kalda
Licensed advisor
515 7133
kaldahillar[A]gmail.com
- Estonia Tartu Rural Economy Centre
Ivi Randmaa
Licensed advisor
518 3275
ivi.randmaa[A]hotmail.com
Animal husbandry, Cross-compliance Harjumaa Farmer’s Aid
Jekaterina Näälik
Licensed advisor
5669 9168
jekaterina.naalik[A]gmail.com
Plant production, Cross-compliance, Occupational health and safety Saaremaa Advisory Centre of Islands
Jüri Mets
Licensed advisor
508 7589
yyry.mets[A]mail.ee
Animal husbandry, Organic animal husbandry, Cross-compliance, Occupational health and safety, Biosecurity measures - African swine fever Tartumaa Advisory Centre for Agriculture in Viljandi
Hariduselt olen zooinsener ja teoreetilised teadmised olen omandanud Väimela tehnikumist ja EPA-st, mille lõpetasin 1979. aastal. Ülikooli lõpetamise järel juhtisin üle 10 aasta erinevates põllumajandusettevõtetes loomakasvatust peaspetsialistina, mis andis mulle väga tugeva aluspõhja antud valdkonnas. Sellele järgnevalt oli mul võimalus omandada juhi kogemust töötades suures äriühingus direktorina ja ka kohalikus omavalitsuses vallavanemana. Üle kümne aasta olen olnud tegev kohaliku omavalitsuse volikogus.
Viimased 12 aastat olen olnud atesteeritud loomakasvatuskonsulent omades V taset. Peale loomakasvatusvaldkonna nõustan ka nõuetele vastavuse ning tööohutuse ja töötervishoiu osas. Viimastel aastatael olen palju panustanud ka enesetäiendamisse tutvudes lisaks Euroopa riikide põllumajandusele ka USA, Kanada ja Jaapani põllumajandusettevõtetega. Olen osalenud paljudel mahetootmise ja taimekasvatuse alastel, kui ka juhtimis- ja finantsvaldkonna koolitustel, mis on aidanud mul aru saada talust või ühistust kui tervikust. Oma talus olen kasvatanud linde, sigu, lambaid ja pulle ning üle kahekümne aasta olen kasvatanud rakendi- ja ratsahobuseid.
Kalev Jaanson


Forestry Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
Kalmer Visnapuu


Mentoring Harjumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa
Karin Hüva
Licensed advisor
514 8842
karin[A]leho.ee
Plant production, Organic plant production, Biosecurity measures - African swine fever Viljandimaa Advisory Centre for Agriculture in Viljandi
Katrin Tähepõld


- Estonia
Laine Kallaste
Licensed advisor
527 5100
lainekallaste[A]hot.ee
Plant production, Organic plant production, Cross-compliance, Biosecurity measures - African swine fever Pärnumaa Harju Farm Union Advisory Centre
Lea Toompuu
Licensed advisor
53 464 675
toompuulea[A]gmail.com
Animal husbandry, Cross-compliance, Rural business Saaremaa Advisory Centre of Islands
Leini Ots
Licensed advisor
5668 5023
leeniots[A]hot.ee
Rural business and financial economy, Cross-compliance Järvamaa Farmer’s Aid
Liilia Tali
Licensed advisor
510 0490
liilia.tali[A]gmail.com
-, - Estonia Advisory Centre of the Union of Võru County Farmers, Rural Development Foundation Advisory Centre
Lilia Kulli
Licensed advisor
5567 2261
lilia.kulli[A]gmail.com
Plant production, Organic plant production, Cross-compliance, Occupational health and safety, Biosecurity measures - African swine fever Raplamaa Association of Advisers in Rapla
Mai Vaher
Licensed advisor
513 6756
maivaher[A]gmail.com
Rural business and financial economy, Cross-compliance, Occupational health and safety Saaremaa Advisory Centre of Islands
Maire Tõrra
Licensed advisor
5348 4953
mairetor[A]gmail.com
Plant production, Cross-compliance Tartumaa
Marge Salumäe


- Üle Eesti
Margus Kopp
Licensed advisor
505 1066
kopp[A]smail.ee
Horticulture Tartumaa Tartu Rural Economy Centre
Marika Oeselg
Licensed advisor
513 6242
marika.oeselg[A]gmail.com
Animal husbandry Valgamaa Lääne-Viru County Agriculture Advisory Centre
Marika Parv
Licensed advisor
5349 9454
marikaparv[A]gmail.com
Rural business, Community development , Cross-compliance Võrumaa Advisory Centre of the Union of Võru County Farmers
Merry Aart
Licensed advisor
509 3378
merryaart[A]gmail.com
Rural business, Cross-compliance, Management Valgamaa Tartu Rural Economy Centre
Nele Tamm


Mentoring Pärnumaa, Viljandimaa
Peeter Balõnski


Aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemine, Piimatoodete väiketöötlemine Üle Eesti
Peeter Lääne
Licensed advisor
5624 0049; 433 3608
peeter[A]vpnu.ee
Rural business and financial economy, Occupational health and safety Viljandimaa Advisory Centre for Agriculture in Viljandi
Priit Asi


Land reclamation Estonia
Priit Põldma
Licensed advisor
506 6882
ppoldma[A]gmail.com
Horticulture Tartumaa Tartu Rural Economy Centre
Sirje Madisson
Licensed advisor
5551 5810; 782 4077
sirjemadisson[A]hot.ee
Rural business and financial economy, Cross-compliance, Management Võrumaa Advisory Centre of the Union of Võru County Farmers
Sulev Kübar
Licensed advisor
516 8186
sulev[A]nouanne.ee
Animal husbandry Pärnumaa Pärnu County Farmers Advisory
Tiina Sisa
Licensed advisor
515 9578
tiina.sisa[A]mail.ee
Rural business and financial economy, Management Viljandimaa Advisory Centre for Agriculture in Viljandi
Tiina Vester


- Saaremaa
Tiiu Kohu
Licensed advisor
513 6204; 479 6576
tkohu[A]hotmail.com
Plant production, Organic plant production, Cross-compliance Läänemaa Lääne County Advisory Centre
Toivo Kratt


Apiculture Estonia
Toivo Lauk


Mentoring Viljandimaa
Triin Luksepp
Licensed advisor
5303 7453
aakrirp[A]gmail.com
Rural business and financial economy, Management, Cross-compliance, Mentoring Harjumaa, Tartumaa Union of Põlva County Farmers, Rural Development Foundation Advisory Centre
Ülo Kuusik
Licensed advisor
516 9682
sambuc[A]hot.ee
Forestry Tartumaa Tartu Rural Economy Centre
Ulvi Ajalik
Licensed advisor
5660 8028
ulvi.ajalik[A]mail.ee
Rural business and financial economy, Cross-compliance, Occupational health and safety, Management Põlvamaa Union of Põlva County Farmers
Ulvi Moor
Licensed advisor
5554 0575
ulvi.moor[A]gmail.com
Horticulture Tartumaa Tartu Rural Economy Centre
Lõpetasin Eesti Põllumajandusülikooli aianduse eriala 1997. aastal, hiljem kaitsesin samas ülikoolis magistri- ja doktorikraadi. Olen töötanud Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsis büroojuhatajana ja Räpina Aianduskoolis lillekasvatuse õpetajana. Alates 2006. aastast töötan Eesti Maaülikoolis dotsendi ja teadurina. Aianduskonsulendina tegutsemine kasvas välja pikaajalisest koostööst Eesti õuna- ja maasikakasvatajatega erinevate rakendusuuringute käigus (sordivõrdlus- ja väetuskatsed, viljade kvaliteedi- ja säilivusuuringud). Hetkel nõustan peamiselt maasikakasvatajaid: koostan ja korrigeerin väetusplaane vastavalt taimede toitainetevajadusele erinevates arenguetappides, määran taimede toitumishäireid nii visuaalsete tunnuste järgi kui ka leheanalüüside põhjal, aitan laborianalüüsidest aru saamisel (mulla- ja leheanalüüsid, haiguste analüüsid). Kuna valdan katsete läbiviimise metoodikat, annan nõu, kuidas võrrelda erinevate väetiste efektiivsust, erinevaid sorte jne. Hea inglise keele oskuse ja teaduskirjanduses orienteerumise tõttu olen kursis ka mujal maailmas tehtavaga ja suhtlen ka konsulentidega väljaspool Eestit. Vajadusel olen võimeline nõustama ka inglise keeles.
Vaike Nõu
Licensed advisor
524 2319; 472 9155
vaike.nou[A]mail.ee
Rural business and financial economy, Organic animal husbandry, Cross-compliance, Occupational health and safety, Animal husbandry, Management, Biosecurity measures - African swine fever Läänemaa Lääne County Advisory Centre
Olen maaettevõtluse, finantsmajanduse ja loomakasvatuse konsulent. Lõpetasin Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1989. aastal veterinaaria erialal. Lisaks õppinud täiendkoolitusel väikeettvõtte raamatupidamist ja maaettevõtlust. Olen ise juba üle 20 aasta ettevõtja, praegu kasvatan lihaveiseid ja olen mahetootja. Nõustan maheloomakasvatuse valdkonnas. 2013. aastal omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis tööhügieeniku kutse. Annan tööohutuse ja töötervishoiu alast nõu, koostan tööohutuse riskianalüüse maaettevõtetele. Teen äriplaane ja osutan raamatupidamiseteenust.
Veeve Kaasik
Licensed advisor
5635 7949
veeve.kaasik[A]gmail.com
Plant production, Organic plant production, Cross-compliance, Biosecurity measures - African swine fever, Mentoring Saaremaa Advisory Centre of Islands