• Prindi

Leia konsulent

Nõu saamiseks tasub pöörduda konsulendi või nõustaja poole. Allpool olevas tabelis on Maaelu Edendamise Sihtasutusega lepingulises suhtes olevate kehtivat kutsetunnistust omavate konsulentide kontaktid, kelle pakutava nõuandeteenuse kasutamisel on tootjal võimalik taotleda nõuandetoetust. Konsulendi kutsetunnistuse kehtivust saab kontrollida Maamajanduse Infokeskuse kodulehelt.
Lisaks Maaelu Edendamise Sihtasutusele pakuvad nõuandeteenuseid ka teised kutsetunnistusega konsulendid ja maakondlikud nõuandekeskused.

 

Konsulent Valdkond Piirkond Nõuandekeskus
Aigar Suurmaa
Konsulent
5330 1024
aigar.suurmaa[A]mail.ee
Loomakasvatus (lihaveisekasvatus) Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutus
Olen lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemis zootehnika teaduskonna. Pärast seda töötasin kolhoosides ja sovhoosis peazootehnikuna 12 aastat. Seejärel olen töötanud Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudis, mis hiljem ühendati Põllumajandusülikooliga (praeguse Maaülikooliga) aretusosakonna teadurina, vanem-teadurina, aretuskeskuse juhatajana ja aretusosakonna veiseliha uurimise sektori juhatajana. Viimased 35 aastat olen tegelenud lihaveisekasvatuses nii teadlasena kui praktikuna.
Mul on 1,5 ha suurune hobitalu, kus olen kasvatanud vähesel määral lihaveiseid, sigu, lambaid ja kanu.
Mul on põllumajandusdoktori Ph (NL-aegne põllumajanduskandidaat) teaduslik kraad ja vanemteaduri teaduslik kutse. Olen avaldanud 4 lihaveisekasvatusalast teaduslikku tööd. Olen kirjutanud 6 lihaveisekasvatusalast õpperaamatut ning olen 2 raamatu kaasautor. Viimased 12 aastat olen veisekasvatuse atesteeritud või kutseline konsulent Tartumaa ja Valgamaa Põllumeeste Liidu juures lepingulises vahekorras. Oman praegu 5. kategooria konsulendi kutset. Minu läbiviidud infopäevadel on olnud kokku ümmarguselt 1000 kuulajat.
Olen igal aastal teinud lihaveisekasvatajatele nii tasulisi kui ka tasuta nõustamisi vähemalt 25 tunni ulatuses. Olen nõustanud peamiselt lihaveisekasvatajaid.
Alvar Timmi
Konsulent
513 3983
alvar[A]raplataluliit.ee
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Loomakasvatus, Nõuetele vastavus Raplamaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Andres Tamla
Konsulent
56501056
andrestamla[A]hotmail.com
Mesindus Harjumaa, Läänemaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Angelika Nöps
Konsulent
5308 9961
angelika.nops[A]nouandeteenistus.ee
Maaettevõtlus ja finantsmajandus Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Võrumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Ann Mari Anupõld
Konsulent
5903 1176
annmari_a[A]hotmail.com
Lambakasvatus Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutus
Anneli Aasna
Konsulent
520 5403
kivimurd[A]gmail.com
Aiandus Viljandimaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Ants Kuks
Konsulent
5665 9365
ants.kuks[A]gmail.com
Lambakasvatus, Kitsekasvatus Valgamaa, Võrumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Asso Einberg
Konsulent
551 7871; 325 5099
virunouanne[A]gmail.com
Maaettevõtlus ja finantsmajandus Lääne-Virumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Christel Mölder
Konsulent
508 3373
christel.molder[A]gmail.com
Taimekasvatus Pärnumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Tallinna Ülikooli riigiteaduste magister (avaliku sektori juhtimine), omandanud EMÜ agronoomia bakalaureuse kraadi (2006) ning lisaks lõpetanud Olustvere TMK agronoom-talujuhi eriala.
Spetsialiseerunud seemnekasvatusele, peamised kultuurid: põlduba, kõrrelised ja libikõielised heintaimed ning teraviljad.
Põllumajandusmaade taastamine. Kõrgendatud huvi säästiku põllumajanduse vastu nii majanduslikust kui ka keskkonna aspektist lähtudes.
Kutsetunnistusega konsulent alates 2012.a
Kodutalu asub Pärnumaal.
Ell Sellis
Konsulent
5238902
selliseell@gmail.com
Lambakasvatus Põlvamaa, Võrumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Enel Niin
Konsulent
5099836
enel.niin[A]vet.agri.ee
Lambakasvatus Raplamaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Epp Petrov
Konsulent
524 8424
epppetrov[A]gmail.com
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus Saaremaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Gerle Aljas
Konsulent
515 7818
tyytsi[A]tt.ee
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus Saaremaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Helle Rohtla
Konsulent, mentor
5664 1686
helle.rohtla[A]gmail.com
Taimekasvatus, Mahetaimekasvatus, Nõuetele vastavus, Bioohutuse meetmed - sigade Aafrika katk Järvamaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Hillar Kalda
Konsulent
515 7133
kaldahillar[A]gmail.com
Lambakasvatus Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutus
Ivi Randmaa
Konsulent
518 3275
ivi.randmaa[A]hotmail.com
Loomakasvatus, Nõuetele vastavus Harjumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Jekaterina Näälik
Konsulent
5669 9168
kati.naalik05[A]gmail.com
Taimekasvatus, Nõuetele vastavus, Töötervishoid ja tööohutus Saaremaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Jüri Mets
Konsulent
508 7589
yyry.mets[A]mail.ee
Loomakasvatus, Maheloomakasvatus, Nõuetele vastavus, Töötervishoid ja tööohutus, Bioohutuse meetmed - sigade Aafrika katk Tartumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Hariduselt olen zooinsener ja teoreetilised teadmised olen omandanud Väimela tehnikumist ja EPA-st, mille lõpetasin 1979. aastal. Ülikooli lõpetamise järel juhtisin üle 10 aasta erinevates põllumajandusettevõtetes loomakasvatust peaspetsialistina, mis andis mulle väga tugeva aluspõhja antud valdkonnas. Sellele järgnevalt oli mul võimalus omandada juhi kogemust töötades suures äriühingus direktorina ja ka kohalikus omavalitsuses vallavanemana. Üle kümne aasta olen olnud tegev kohaliku omavalitsuse volikogus.
Viimased 12 aastat olen olnud atesteeritud loomakasvatuskonsulent omades V taset. Peale loomakasvatusvaldkonna nõustan ka nõuetele vastavuse ning tööohutuse ja töötervishoiu osas. Viimastel aastatael olen palju panustanud ka enesetäiendamisse tutvudes lisaks Euroopa riikide põllumajandusele ka USA, Kanada ja Jaapani põllumajandusettevõtetega. Olen osalenud paljudel mahetootmise ja taimekasvatuse alastel, kui ka juhtimis- ja finantsvaldkonna koolitustel, mis on aidanud mul aru saada talust või ühistust kui tervikust. Oma talus olen kasvatanud linde, sigu, lambaid ja pulle ning üle kahekümne aasta olen kasvatanud rakendi- ja ratsahobuseid.
Kalev Jaanson
konsulent
522 6485
kalev[A]rmy.ee
Metsandus Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Kalmer Visnapuu
Mentor

Mentorlusteenus Harjumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa
Peaaegu 20 aastase kogemusega lihaveisekasvataja Lääne-Virumaalt, Parim Lihaveisekasvataja 2011 nominent. Soovib mentorina aidata kaasa lihakarjakasvatuse arengule Eestis ja panustada karjakasvatajate elukestvasse õppesse. Pikaajaliste kogemustega ettevõtte loomise, arendamise, strateegilise planeerimise, turuarenduse ja kriisijuhtimise alal ning valmis neis küsimustes ka teisei lihakarjakasvatajaid nõustama. Leiab, et lihakarjakasvatajate kogukonna kiire areng on tinginud vajaduse sektorisisese õhinapõhise nõustamise ja mentorluse järele.
Karin Hüva
Konsulent
514 8842
karin[A]leho.ee
Taimekasvatus, Mahetaimekasvatus, Bioohutuse meetmed - sigade Aafrika katk Viljandimaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Katrin Tähepõld
Konsulent
51 990 237
katrintahepold[A]gmail.com
Lambakasvatus Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutus
Laine Kallaste
Konsulent
527 5100
lainekallaste[A]hot.ee
Taimekasvatus, Mahetaimekasvatus, Nõuetele vastavus, Bioohutuse meetmed - sigade Aafrika katk Pärnumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Lea Toompuu
Konsulent
53 464 675
toompuulea[A]gmail.com
Loomakasvatus, Nõuetele vastavus, Maaettevõtlus Saaremaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Leini Ots
Konsulent
5668 5023
leeniots[A]hot.ee
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus Järvamaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Liilia Tali
Konsulent
510 0490
liilia.tali[A]gmail.com
Lambakasvatus, Kitsekasvatus Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutus
Lilia Kulli
Konsulent
5567 2261
lilia.kulli[A]gmail.com
Taimekasvatus, Mahetaimekasvatus, Nõuetele vastavus, Töötervishoid ja tööohutus, Bioohutuse meetmed - sigade Aafrika katk Raplamaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Mai Vaher
Konsulent
513 6756
maivaher[A]gmail.com
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Töötervishoid ja tööohutus Saaremaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Maire Tõrra
Konsulent
5348 4953
mairetor[A]gmail.com
Taimekasvatus, Nõuetele vastavus Tartumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Marge Salumäe
Konsulent
511 3266
msalumae[A]gmail.com
Kitsekasvatus Üle Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutus
Margus Kopp
Konsulent
505 1066
marguskopp[A]gmail.com
Aiandus Tartumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Marika Oeselg
Konsulent
513 6242
marika.oeselg[A]gmail.com
Loomakasvatus Valgamaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Marika Parv
Konsulent
5349 9454
marikaparv[A]gmail.com
Maaettevõtlus, Kogukonna areng, Nõuetele vastavus Võrumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Merry Aart
Konsulent
509 3378
merryaart[A]gmail.com
Maaettevõtlus, Nõuetele vastavus, Juhtimine Valgamaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Läbinud 2014. aastal kolmeosalise juhtimiskoolituse, tunnistuse nr. 00092-15
Nele Tamm
Mentor

Mentorlusteenus Pärnumaa, Viljandimaa
Segapõllumajandustootja, maheloomakasvataja, väiketöötleja ja kogukonna arendaja Pärnumaalt, Parim Mahetootja 2012 nominent. Tegeleb maheloomakasvatuse, piima väiketöötlemise ja lühikese tarneahela kaudu turustamisega, kuid ettevõtluskogemust on ka muudes valdkondades, sealhulgas kogukonna MTÜ-des. Soovib mentorina aidata ettevõtjaid, kes vajaksid abi ja nõustamist oma ettevõtte arendamisel või/ja tootmissuuna muutmisel. Kõige tugevamalt tunneb end ettevõtte arendamise valdkonnas ja tooraine müügilt töötlemisele üleminekule nõustamisel. Mentorina nõustab lisaks eelnevale ka ühistegevuse, ühisturunduse, finantsvahendite leidmise, projektikirjutamise teemadel. Piimatöötlemist kavandavat ettevõttes saab nõustada alustades ruumide planeerimisest, seadmete valikust, kuni tehnoloogia ja müügini.
Peeter Balõnski
konsulent
5118663
peeter.balonski[A]pikk.ee
Aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemine, Piimatoodete väiketöötlemine Üle Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutus
Peeter Balõnskil on pikaajalised kogemused tootearendaja ja tehnoloogina Meieri Tootmise ASis, Maag Piimatööstusest, Tallinna Piimatööstus ASis kui ka Läti ja Leedu piimatööstustes. On tegelenud nii olemasolevate toodete kvaliteedi parandamise kui ka uute toode arendamisega ning töötanud välja hulga erinevate maitsetega jogurteid, kohupiimakreeme, kodujuustusid, laabijuuste, kohukesi kui ka maitsvaid kohupiimakreeme kisselliga. Lisaks on juhtinud mitmete toomisliinide käikulaskmist ja töösse juurutamist.
„Need väljakutsed on olnud just niisugused, mis juurutamisel annavad rahulduse ja energia aina edasi minna“ sõnas Balõnski ise. Peeter Balõnski on töötanud ka viinatööstuses, kus töötas välja ja juurutas nii alkohoolseid tooteid (viin, liköörid,dzin,glögi jm) kui ka erinevaid siirupeid. Pikk teenistuskäik on viinud teda ka Eesti Maaülikooli Polli katseuuringute tehasesse, kus tal on tulnud koostööd teha üle 40 koostööpartneriga ning juba nendega koos juurutada ja toota mahlu, püreesid, mahlajooke, marjajahusid ja veel palju muid tooteid, mida olemasolevad seadmed ja loov mõistus suutis genereerida ja välja töötada. „Töötades Polli katseuuringute tehases sai selgeks kui palju abi siiski väiketootjad vajavad ja kui sul on kogemused sellel alal, siis tekkiski mõte neid laiemalt jagada“ selgitas Balõnski oma koostööd MES nõuandeteenistusega.
Peeter Lääne
Konsulent
5624 0049; 433 3608
peeter[A]vpnu.ee
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Töötervishoid ja tööohutus Viljandimaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Priit Asi
Konsulent
5819 3433
priit[A]apholding.ee
Maaparandus Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutus
Kogemus: maaparandusobjektide ehituse juhtimine, maaparandusprojektide koostamine, maaparandusühistu juhtimine
Haridus: tehnikateaduste magister veemajanduse erialal
Priit Põldma
Konsulent
506 6882
ppoldma[A]gmail.com
Aiandus Tartumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Sirje Madisson
Konsulent
5551 5810; 782 4077
sirjemadisson[A]hot.ee
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Juhtimine Võrumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Läbinud 2014. aastal kolmeosalise juhtimiskoolituse, tunnistuse nr. 00094-15
Sulev Kübar
Konsulent
516 8186
sulev[A]nouanne.ee
Loomakasvatus Pärnumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Tiina Sisa
Konsulent
515 9578
tiina.sisa[A]mail.ee
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Juhtimine Viljandimaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Läbinud 2014. aastal kolmeosalise juhtimiskoolituse, tunnistuse nr. 00095-15
Tiina Vester
Konsulent
5554 7939
tiina_vester@hotmail.com
Lambakasvatus Saaremaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Tiiu Kohu
Konsulent
513 6204; 479 6576
tiiu.kohu@pikk.ee; kohu.tiiu@gmail.com
Taimekasvatus, Mahetaimekasvatus, Nõuetele vastavus Läänemaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Toivo Kratt
Konsulent, mentor
506 8326
toivo.kratt[A]gmail.com
Mesindus Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutus
Toivo Lauk
Mentor

Mentorlusteenus Viljandimaa
Agronoom, teraviljakasvataja ja PMK Viljandi Katsekeskuse juhataja. Esitatud mentoriks Põllumajandusuuringute Keskuse poolt. Lisaks agronoomialastele teadmistele on tal ka teadmised ja kogemused kvaliteedijuhtimisest, personalijuhtimisest, turundusest, ettevõtte arendamisest ja taimekaitsest. Mentorina saab aidata alustaval põllumajandusettevõtjal äriplaani teostada, jagada taimekasvatuslikke kogemusi, aidata otsida ettevõtte toodangule sobivaid turustuskanaleid
Triin Luksepp
Konsulent, mentor
5303 7453
triin[A]aakri.ee
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Juhtimine, Nõuetele vastavus, Mentorlusteenus Harjumaa, Tartumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Läbinud 2014. aastal kolmeosalise juhtimiskoolituse, tunnistuse nr. 00084-15. Finantskonsulent ja ettevõtja Tartumaalt. Tugevad teadmised finantsjuhtimises, strateegilises planeerimises ja ettevõtte arendamises ning laiendamises. Nõustaja ja raamatupidajana on kokku puutunud peamiselt põllumajandusega seotud ettevõtetega, aga ka puidu- ja metallitööstuse ning kinnisvara ettevõtetega. Leiab, et maaettevõtja peab olema hea strateeg, kes valdab oskusi mitmetasandiliselt ja suudab neid enda ettevõttes ka edukalt rakendada sh siduda teiste valdkondade kogemusi enda ettevõttesse. Selleks pakub ta ettevõtetele tuge finantside juhtimisel, nõustab finantsaruannete lugemisel, finantsprognooside koostamisel, koostööpartneritega suhtlemisel ja ettevõtte investeerimisvõimaluste hindamisel, et toetused muutuksid ettevõtjale boonuseks, mitte kohustuslikuks abimehhanismiks.
Ülo Kuusik
Konsulent
516 9682
sambuc[A]hot.ee
Metsandus Tartumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Ulvi Ajalik
Konsulent
5660 8028
ulvi.ajalik[A]mail.ee
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Nõuetele vastavus, Töötervishoid ja tööohutus, Juhtimine Põlvamaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Läbinud 2014. aastal kolmeosalise juhtimiskoolituse, tunnistuse nr. 00098-15
Ulvi Moor
Konsulent
5554 0575
ulvi.moor[A]gmail.com
Aiandus Tartumaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Lõpetasin Eesti Põllumajandusülikooli aianduse eriala 1997. aastal, hiljem kaitsesin samas ülikoolis magistri- ja doktorikraadi. Olen töötanud Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsis büroojuhatajana ja Räpina Aianduskoolis lillekasvatuse õpetajana. Alates 2006. aastast töötan Eesti Maaülikoolis dotsendi ja teadurina. Aianduskonsulendina tegutsemine kasvas välja pikaajalisest koostööst Eesti õuna- ja maasikakasvatajatega erinevate rakendusuuringute käigus (sordivõrdlus- ja väetuskatsed, viljade kvaliteedi- ja säilivusuuringud). Hetkel nõustan peamiselt maasikakasvatajaid: koostan ja korrigeerin väetusplaane vastavalt taimede toitainetevajadusele erinevates arenguetappides, määran taimede toitumishäireid nii visuaalsete tunnuste järgi kui ka leheanalüüside põhjal, aitan laborianalüüsidest aru saamisel (mulla- ja leheanalüüsid, haiguste analüüsid). Kuna valdan katsete läbiviimise metoodikat, annan nõu, kuidas võrrelda erinevate väetiste efektiivsust, erinevaid sorte jne. Hea inglise keele oskuse ja teaduskirjanduses orienteerumise tõttu olen kursis ka mujal maailmas tehtavaga ja suhtlen ka konsulentidega väljaspool Eestit. Vajadusel olen võimeline nõustama ka inglise keeles.
Vaike Nõu
Konsulent
524 2319; 472 9155
vaike.nou[A]mail.ee
Maaettevõtlus ja finantsmajandus, Maheloomakasvatus, Nõuetele vastavus, Töötervishoid ja tööohutus, Loomakasvatus, Juhtimine, Bioohutuse meetmed - sigade Aafrika katk Läänemaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Olen maaettevõtluse, finantsmajanduse ja loomakasvatuse konsulent. Lõpetasin Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1989. aastal veterinaaria erialal. Lisaks õppinud täiendkoolitusel väikeettvõtte raamatupidamist ja maaettevõtlust. Olen ise juba üle 20 aasta ettevõtja, praegu kasvatan lihaveiseid ja olen mahetootja. Nõustan maheloomakasvatuse valdkonnas. 2013. aastal omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis tööhügieeniku kutse. Annan tööohutuse ja töötervishoiu alast nõu, koostan tööohutuse riskianalüüse maaettevõtetele. Teen äriplaane ja osutan raamatupidamiseteenust.
Läbinud 2014. aastal kolmeosalise juhtimiskoolituse, tunnistuse nr. 00096-15.
Veeve Kaasik
Konsulent, mentor
5635 7949
veeve.kaasik[A]gmail.com
Taimekasvatus, Mahetaimekasvatus, Nõuetele vastavus, Bioohutuse meetmed - sigade Aafrika katk, Mentorlusteenus Saaremaa Maaelu Edendamise Sihtasutus
Pikaajalise peaagronoomi kogemusega taimekasvatuse konsulent ja maheköögivilja kasvataja Saaremaalt. Kogemuste ja teadmistega ettevõtte arendamise, laiendamise ja turunduse alal. Nõustab taimekasvatuse ja keskkonna praktilistes küsimustes ja seadusandluse teemal. Aitab mentiil enesekindlust ja eneseusku suurendada, on toeks ja aitab püstitatud eesmärke ellu viia, vajadusel abistab ka ametiasutustega suhtlemisel.