Найди консультанта

Для получения совета стоит обратиться к консультанту или советчику. При использовании помощи консультанта, имеющего профессиональную лицензию, и находящегося с консультационным центром в договорных отношениях, производитель может ходатайствовать о пособии на консультацию. Действенность  профессиональной лицензии консультанта можно проверить на домашней странице Информационного Центра земледелия.

В приведенной ниже таблице указывается местожительство консультанта или советчика в регионе.

Kонсультант Сфера Уезд Kонсультационный центр
Aigar Suurmaa
Консультант
5330 1024
aigar.suurmaa[A]mail.ee
Животноводство (мясная порода крупного рогатого скота) Эстония Тартуский Консультационный Центр Земледелия
Alvar Timmi
Консультант
513 3983
alvar[A]rny.ee
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Животноводство, Соответствие требованиям Рапламаа Раплаское Объединение консультантов
Andres Tamla


Пчеловодство Харьюмаа, Ляэнемаа
Angelika Nöps


Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство Йыгевамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Вырумаа
Ann Mari Anupõld


- Эстония
Anneli Aasna
Консультант
520 5403
kivimurd[A]gmail.com
Садоводство Вильяндимаа Вильяндиское Сельскохозяйственное Консультационное Общество
Ants Kuks
Консультант
5665 9365
ants.kuks[A]gmail.com
-, - Валгамаа, Вырумаа Вырумааский Консультационный Центр, MES Консультационный Центр
Asso Einberg
Консультант
551 7871; 325 5099
virunouanne[A]gmail.com
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство Ляэне-Вирумаа Ляэнe-Вирумааский Сельскохозяйственный Консультационный Центр
Christel Mölder
Консультант
508 3373
christel.molder[A]saugaseeme.ee
Растениеводство Пярнумаа MES Консультационный Центр
Tallinna Ülikooli riigiteaduste magister (avaliku sektori juhtimine), omandanud EMÜ agronoomia bakalaureuse kraadi (2006) ning lisaks lõpetanud Olustvere TMK agronoom-talujuhi eriala.
Spetsialiseerunud seemnekasvatusele, peamised kultuurid: põlduba, kõrrelised ja libikõielised heintaimed ning teraviljad.
Põllumajandusmaade taastamine. Kõrgendatud huvi säästiku põllumajanduse vastu nii majanduslikust kui ka keskkonna aspektist lähtudes.
Kutsetunnistusega konsulent alates 2012.a
Kodutalu asub Pärnumaal.
Ell Sellis


- Пылвамаа, Вырумаа
Enel Niin


- Рапламаа
Epp Petrov
Консультант
524 8424
epppetrov[A]gmail.com
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Соответствие требованиям Сааремаа Саареский Консультационный Центр
Gerle Aljas
Консультант
515 7818
tyytsi[A]tt.ee
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Соответствие требованиям Сааремаа Саареский Консультационный Центр
Helle Rohtla
Консультант
5664 1686
helle.rohtla[A]gmail.com
Растениеводство, Экологически чистое pастениеводство, Соответствие требованиям, Биологическая безопасность - африканская чума свиней Ярвамаа В помощь Земледельцу
Hillar Kalda
Консультант
515 7133
kaldahillar[A]gmail.com
- Эстония Тартуский Консультационный Центр Земледелия
Ivi Randmaa
Консультант
518 3275
ivi.randmaa[A]hotmail.com
Животноводство, Соответствие требованиям Харьюмаа В помощь Земледельцу
Jekaterina Näälik
Консультант
5669 9168
jekaterina.naalik[A]gmail.com
Растениеводство, Соответствие требованиям, Сельскохозяйственная производственная гигиена и безопасность труда Сааремаа Саареский Консультационный Центр
Jüri Mets
Консультант
508 7589
yyry.mets[A]mail.ee
Животноводство, Экологически чистое животноводство, Соответствие требованиям, Сельскохозяйственная производственная гигиена и безопасность труда, Биологическая безопасность - африканская чума свиней Тартумаа Вильяндиское Сельскохозяйственное Консультационное Общество
Hariduselt olen zooinsener ja teoreetilised teadmised olen omandanud Väimela tehnikumist ja EPA-st, mille lõpetasin 1979. aastal. Ülikooli lõpetamise järel juhtisin üle 10 aasta erinevates põllumajandusettevõtetes loomakasvatust peaspetsialistina, mis andis mulle väga tugeva aluspõhja antud valdkonnas. Sellele järgnevalt oli mul võimalus omandada juhi kogemust töötades suures äriühingus direktorina ja ka kohalikus omavalitsuses vallavanemana. Üle kümne aasta olen olnud tegev kohaliku omavalitsuse volikogus.
Viimased 12 aastat olen olnud atesteeritud loomakasvatuskonsulent omades V taset. Peale loomakasvatusvaldkonna nõustan ka nõuetele vastavuse ning tööohutuse ja töötervishoiu osas. Viimastel aastatael olen palju panustanud ka enesetäiendamisse tutvudes lisaks Euroopa riikide põllumajandusele ka USA, Kanada ja Jaapani põllumajandusettevõtetega. Olen osalenud paljudel mahetootmise ja taimekasvatuse alastel, kui ka juhtimis- ja finantsvaldkonna koolitustel, mis on aidanud mul aru saada talust või ühistust kui tervikust. Oma talus olen kasvatanud linde, sigu, lambaid ja pulle ning üle kahekümne aasta olen kasvatanud rakendi- ja ratsahobuseid.
Kalev Jaanson


Лесоводство Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа
Kalmer Visnapuu


Mентор Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа
Karin Hüva
Консультант
514 8842
karin[A]leho.ee
Растениеводство, Экологически чистое pастениеводство, Биологическая безопасность - африканская чума свиней Вильяндимаа Вильяндиское Сельскохозяйственное Консультационное Общество
Katrin Tähepõld


- Эстония
Laine Kallaste
Консультант
527 5100
lainekallaste[A]hot.ee
Растениеводство, Экологически чистое pастениеводство, Соответствие требованиям, Биологическая безопасность - африканская чума свиней Пярнумаа Консультационный центр Харьюского Союза хуторян
Lea Toompuu
Консультант
53 464 675
toompuulea[A]gmail.com
Животноводство, Соответствие требованиям, Сельское предпринимательство Сааремаа Саареский Консультационный Центр
Leini Ots
Консультант
5668 5023
leeniots[A]hot.ee
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Соответствие требованиям Ярвамаа В помощь Земледельцу
Liilia Tali
Консультант
510 0490
liilia.tali[A]gmail.com
-, - Эстония Вырумааский Консультационный Центр, MES Консультационный Центр
Lilia Kulli
Консультант
5567 2261
lilia.kulli[A]gmail.com
Растениеводство, Экологически чистое pастениеводство, Соответствие требованиям, Сельскохозяйственная производственная гигиена и безопасность труда, Биологическая безопасность - африканская чума свиней Рапламаа Раплаское Объединение консультантов
Mai Vaher
Консультант
513 6756
maivaher[A]gmail.com
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Соответствие требованиям, Сельскохозяйственная производственная гигиена и безопасность труда Сааремаа Саареский Консультационный Центр
Maire Tõrra
Консультант
5348 4953
mairetor[A]gmail.com
Растениеводство, Соответствие требованиям Тартумаа
Marge Salumäe


- Üle Eesti
Margus Kopp
Консультант
505 1066
kopp[A]smail.ee
Садоводство Тартумаа Тартуский Консультационный Центр Земледелия
Marika Oeselg
Консультант
513 6242
marika.oeselg[A]gmail.com
Животноводство Валгамаа Ляэнe-Вирумааский Сельскохозяйственный Консультационный Центр
Marika Parv
Консультант
5349 9454
marikaparv[A]gmail.com
Сельское предпринимательство, Развитие деревенской общины, Соответствие требованиям Вырумаа Вырумааский Консультационный Центр
Merry Aart
Консультант
509 3378
merryaart[A]gmail.com
Сельское предпринимательство, Соответствие требованиям, Управление Валгамаа Тартуский Консультационный Центр Земледелия
Nele Tamm


Mентор Пярнумаа, Вильяндимаа
Peeter Balõnski


Aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemine, Piimatoodete väiketöötlemine Üle Eesti
Peeter Lääne
Консультант
5624 0049; 433 3608
peeter[A]vpnu.ee
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Сельскохозяйственная производственная гигиена и безопасность труда Вильяндимаа Вильяндиское Сельскохозяйственное Консультационное Общество
Priit Asi


Мелиорация Эстония
Priit Põldma
Консультант
506 6882
ppoldma[A]gmail.com
Садоводство Тартумаа Тартуский Консультационный Центр Земледелия
Sirje Madisson
Консультант
5551 5810; 782 4077
sirjemadisson[A]hot.ee
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Соответствие требованиям, Управление Вырумаа Вырумааский Консультационный Центр
Sulev Kübar
Консультант
516 8186
sulev[A]nouanne.ee
Животноводство Пярнумаа Пярнумааский Консультационный Центр Хуторян
Tiina Sisa
Консультант
515 9578
tiina.sisa[A]mail.ee
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Управление Вильяндимаа Вильяндиское Сельскохозяйственное Консультационное Общество
Tiina Vester


- Сааремаа
Tiiu Kohu
Консультант
513 6204; 479 6576
tkohu[A]hotmail.com
Растениеводство, Экологически чистое pастениеводство, Соответствие требованиям Ляэнемаа Ляэнeмааский Консультационный Центр
Toivo Kratt


Пчеловодство Эстония
Toivo Lauk


Mентор Вильяндимаа
Triin Luksepp
Консультант
5303 7453
aakrirp[A]gmail.com
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Управление, Соответствие требованиям, Mентор Харьюмаа, Тартумаа Пыльвамааский Союз земледельцев, MES Консультационный Центр
Ülo Kuusik
Консультант
516 9682
sambuc[A]hot.ee
Лесоводство Тартумаа Тартуский Консультационный Центр Земледелия
Ulvi Ajalik
Консультант
5660 8028
ulvi.ajalik[A]mail.ee
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Соответствие требованиям, Сельскохозяйственная производственная гигиена и безопасность труда, Управление Пылвамаа Пыльвамааский Союз земледельцев
Ulvi Moor
Консультант
5554 0575
ulvi.moor[A]gmail.com
Садоводство Тартумаа Тартуский Консультационный Центр Земледелия
Lõpetasin Eesti Põllumajandusülikooli aianduse eriala 1997. aastal, hiljem kaitsesin samas ülikoolis magistri- ja doktorikraadi. Olen töötanud Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsis büroojuhatajana ja Räpina Aianduskoolis lillekasvatuse õpetajana. Alates 2006. aastast töötan Eesti Maaülikoolis dotsendi ja teadurina. Aianduskonsulendina tegutsemine kasvas välja pikaajalisest koostööst Eesti õuna- ja maasikakasvatajatega erinevate rakendusuuringute käigus (sordivõrdlus- ja väetuskatsed, viljade kvaliteedi- ja säilivusuuringud). Hetkel nõustan peamiselt maasikakasvatajaid: koostan ja korrigeerin väetusplaane vastavalt taimede toitainetevajadusele erinevates arenguetappides, määran taimede toitumishäireid nii visuaalsete tunnuste järgi kui ka leheanalüüside põhjal, aitan laborianalüüsidest aru saamisel (mulla- ja leheanalüüsid, haiguste analüüsid). Kuna valdan katsete läbiviimise metoodikat, annan nõu, kuidas võrrelda erinevate väetiste efektiivsust, erinevaid sorte jne. Hea inglise keele oskuse ja teaduskirjanduses orienteerumise tõttu olen kursis ka mujal maailmas tehtavaga ja suhtlen ka konsulentidega väljaspool Eestit. Vajadusel olen võimeline nõustama ka inglise keeles.
Vaike Nõu
Консультант
524 2319; 472 9155
vaike.nou[A]mail.ee
Сельское предпринимательство и финансовое хозяйство, Экологически чистое животноводство, Соответствие требованиям, Сельскохозяйственная производственная гигиена и безопасность труда, Животноводство, Управление, Биологическая безопасность - африканская чума свиней Ляэнемаа Ляэнeмааский Консультационный Центр
Olen maaettevõtluse, finantsmajanduse ja loomakasvatuse konsulent. Lõpetasin Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1989. aastal veterinaaria erialal. Lisaks õppinud täiendkoolitusel väikeettvõtte raamatupidamist ja maaettevõtlust. Olen ise juba üle 20 aasta ettevõtja, praegu kasvatan lihaveiseid ja olen mahetootja. Nõustan maheloomakasvatuse valdkonnas. 2013. aastal omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis tööhügieeniku kutse. Annan tööohutuse ja töötervishoiu alast nõu, koostan tööohutuse riskianalüüse maaettevõtetele. Teen äriplaane ja osutan raamatupidamiseteenust.
Veeve Kaasik
Консультант
5635 7949
veeve.kaasik[A]gmail.com
Растениеводство, Экологически чистое pастениеводство, Соответствие требованиям, Биологическая безопасность - африканская чума свиней, Mентор Сааремаа Саареский Консультационный Центр