• Prindi

Infopäev "Enesekontrolli- ja toiduohutussüsteemid suurtootjatele"

  • Reede, 31.08.2012

Harjumaa

Tallinn, hotell Dzingel (aadress: Männiku tee 89, Tallinn)Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva

ENESEKONTROLLI- JA TOIDUOHUTUSSÜSTEEMID SUURTOOTJATELE
 

Sihtrühm:   põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise või -töötlemisega tegelevad
                    füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

 

Maht:          7 akadeemilist tundi auditoorset tööd


Toimumisaeg- ja koht:
31.08.2012 (reede), hotell Dzingel, aadress: Männiku tee 89, Tallinn

Teemad:
- EL hügieenipakett
- Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus
- HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi
- Töörühma, toodete kirjelduste ja toorainelehtede koostamine
- Ohtude analüüs, ennetavate abinõude määramine
- Riskihindamise põhimõtted
- KKPde, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine
- Seire kehtestamine
- HACCP süsteemi dokumenteerimine, süsteemi tõestus, auditeerimine

Õppejõud:
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor,
Mati Roasto, DVM, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduhügieeni osakonna juhataja

 

Ajakava:
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö

 

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/ 

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.