• Prindi

Infopäev "Tööohutus põllumajandusettevõtetes"

  • Kolmapäev, 23.01.2013

Viljandimaa

Viljandi, hotell Centrum (aadress: Tallinna tn 24, Viljandi)Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva
TÖÖOHUTUS PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETES

Sihtrühm        põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa
                         majandamisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad
Maht                7 akadeemilist tundi auditoorset tööd


Toimumisaeg ja -koht
                        kolmapäev, 23.01.2013, hotell Centrum (aadress: Tallinna tn 24), Viljandi

Teemad
- Töötervishoiu ning tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil
- Tööohutusplaan ja selle koostamine
- Riskide hindamine ja riskianalüüsi koostamine
- Ohutegurid
- Füüsiline koormus
- Isikukaitsevahendid
- Töövahendid
- Olmeruumid
- Esmaabi korraldamine
- Töötajate tervisekontroll ja tööõnnetuste uurimine
- Töötajate juhendamine ja ohutusjuhendid
- Andmete haldamine

Õppejõud
Matis Luik, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi laborijuhataja

Ajakava
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.
Kohtade arv piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE

Maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3275, 731 3175, 731 3174
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe
aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit. 


Koolituse korraldaja: Eesti Maaülikooli avatud ülikool
avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/