• Prindi

Infopäev "Toidu tootmishügieen"

  • Neljapäev, 28.03.2013

Tartumaa

Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56 (Tehnikamaja) ruum 303, Tartu

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva
TOIDU TOOTMISHÜGIEEN


Sihtrühm          põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega
                          tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Toimumisaeg ja -koht   
                        neljapäev, 28.03.2013, Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56 (Tehnikamaja) ruum 303, Tartu

Maht              7 akadeemilist tundi
Teemad
- Toiduga seonduvad ohud ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga
- Toidu saastumise k.a. ristsaastumise võimalused ja selle vältimine
- Olulisemad toidupatogeenid ja nende seosed ettevõtte tootmishügieeniga
- Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga
- Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga
- Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biofilmide teke, avastamine  ja likvideerimine
- Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina, probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused
- Käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, eelkõige pesemisel ja desinfitseerimisel vajalike teadmiste oskuslik rakendamine
  tagamaks  ettevõttes eeskujulikku tootmispindade puhtust
- Toidu- ja tootmishügieeniga seonduv seadusandlus ning selle tõlgendamine

Õppejõud 
             Mati Roasto, DVM, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduhügieeni osakonna juhataja

Ajakava
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.
Kohtade arv piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE!
Maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3275, 731 3175, 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis