• Prindi

maakondlik infopäev Nõuetele vastavus , mis kaasneb põllumajandustootjale

  • Neljapäev, 04.04.2013 - 04.04.2013

Jõgevamaa

Kamari Seltsimaja

Jõgeva Tootjate Liit  korraldab

Jõgeva maakonnas Kamari Seltsimajas  
04 aprillil  kell 10.00 -14.00

maakondliku infopäeva teemal:

 Infopäeval antakse ülevaade järgmistel teemadel

2013. aastal rakendunud nõuetele vastavuse nõuded; veeseadusest tulenevad nõuded,jäätmeseadusest tulenevad ,nõuded, väetise pakendi märgistus, põhinõuded taimekaitsevahendite turustamisel ja kasutamisel,nõuded söötade järelvalve valdkonnas,loomatervise, -kaitse ja hügieeninõuded põllumajandusettevõttes

Muudatused MAK 2007-2013 II telje toetuste taotlemisel

Pindalatoetuste taotlemise muudatused.

Üleminekutoetustest

e-PRIA tutvustus

Lühike ülevaade uue perioodi ÜPT toetustest

Lektorid Liia Lust ja Merry Aart

Info ja kontakt: Registreerimine e-posti aadressil: liia@kamari.ee, tel 5235115

Infopäeva toetab Euroopa Liit