• Prindi

Infopäev „NÕUETELE VASTAVUS – KAS PROBLEEM

  • Neljapäev, 25.04.2013

Harjumaa

Üksnurme tee 8, Saku, Harju TL õppeklass

Harju Taluliit korraldab MAK 2007-2013 M 1.1. raames ja  Euroopa Liidu toel infopäeva „NÕUETELE VASTAVUS – KAS PROBLEEM ?“  Harju TL õppeklassis, Üksnurme tee 8 Sakus algusega kell10.00, lõpp 14.30

Infopäeval käsitletavad teemad:

- Nõuetele vastavusest üldisemalt
-  Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused ja täpsustused
-  Kohustuslike majandamisnõuete keskkonna  osa ja täpsustused
-  Püsirohumaa säilitamise kohustus

-  Loomade identifitseerimine ja registreerimine

-  Loomade heaolu
-  Peamised vead nõuete täitmisel

Lektor: Vello Ilves

Osavõtt sihtrühmale tasuta ja  osalejatele asjakohane infomaterjal

Soovitav eelregistreerimine telefonil 6042499 või E-posti teel htl[A]hot.eehtlnk[A]hot.ee