• Prindi

Maheviljeluse põllupäev

  • Teisipäev, 02.07.2013

Ida-Virumaa

Avinurme Elulaadikeskus, Avinurme vald, Ida-Virumaa

10.00 - 10.30 Kogunemine ja registreerimine Avinurme Elulaadikeskuse juures.

 

Wiru Vili maheteraviljaterminali ehitusega tutvumine. Mahevilja ning -rüpsi kokkuost ja kvaliteedinõuded 2013 - Mai Tooming, Marti Kedder

 

Rakendusuuringu põldkatsete tutvustus – Margus Ess

 

Talirüpsi allakülv kaerale 2012 a. kevadel. Raaghernes puhaskultuurina - Lea Narits

 

Mulla seisundi analüüs – Peeter Viil

 

Rukki kasvatamise eripärad - Ilme Tupits

 

Otsekülvi kogemused ja mullas tasakaalu loomine – Taavi Tobreluts

 

Biosüsi kui võimalus mullaviljakuse tõstmiseks ja hoidmiseks – Silver Aavik

 

Kaera kvaliteeti mõjutavad tegurid – Ilmar Tamm

 

Liigilise mitmekesisuse olulisus mahepõllumajanduses – Pille Sooväli

 

15.40 - 16.20 Kokkuvõte ja arutelu bussis

 

Õppepäev läheb tootjatel ametliku koolitusena arvesse.

 

 

Registreerumine:

 

https://docs.google.com/forms/d/1ks64VerizTZqQaTUJmQwA4VRlLbmGNtZ4hK9MHCTFTU/viewform

Üritus toimub Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames.