• Prindi

Maheviljeluse põllupäev

  • Teisipäev, 09.07.2013

Jõgevamaa

Jõgeva SAI põllud,Jõgeva alevik

1. juulil alustas tööd Eesti Taimekasvatuse Instituut, mis ühendab senise Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi.

Maheviljeluse põllupäev
09.juuli 2013
 

10.00 - 10.30 Kogunemine ja registreerimine Jõgeva SAI ladude juures.

10.45 - 11.15 Vahekultuurid segukülvides. Mulla toidulisandid otsekülvile üleminekul. Margus Ess

11.15 - 11.45 Viljelusviiside mõju mullaelustiku arengule. Peeter Viil

11.45 - 12.10 Erinevad liblikõielised heintaimed mahekülvikordades. Ants Bender, Sirje Tamm

12.10 - 12.20 Teraviljade haigused liblikõieliste katses Pille Sooväli

12.20 - 12.45 Talinisu sordid ja uued aretised mahetingimustes, talinisu talvitumine 2012/2013 aasta talvel. Reine Koppel

12.45 - 12.55. Tali- ja suvirüps  liblikõieliste katses. Lea Narits

12.55 - 13.05 Talirukis liblikõieliste katses. Ilme Tupits

13.05 - 13.15 Kaer liblikõieliste katses. Ilmar Tamm

13.15 - 13.25 Suvinisu liblikõieliste katses. Anne Ingver

13.25.- 13.35 Oder liblikõieliste katses. Ülle Tamm

13.35 -14.00    Masinate demo. Margus Ess

14. 00 - 14.10 COBRA maheprojekti tutvustus. Ilmar Tamm

14.10 - 14.20 Kaera uued sordid maheviljeluses. Ilmar Tamm

14.20- 14.35 Taimehaigused maheviljeluses, haiguste avaldamise võtmemomendid. Pille Sooväli

14.35 - 14.50. COBRA odra katsed.  Õlleoder maheviljeluses. Ülle Tamm

14.50 - 15.05  COBRA suvinisu katsed.  Suvinisu kvaliteeti mõjutavad tegurid. Anne Ingver

15.05 – 15.20 Talirukki katsed maheviljeluses, talirukki talvitumine 2012/2013 aasta talvel. Ilme Tupits
15.20 – 15. 35 Talirüps maheviljeluses. Lea Narits

15.35 - 16.00 Lõuna

Õppepäev läheb tootjatel ametliku koolitusena arvesse. 

Vajalik eelregistreerimine: 7766901, jogeva[A]jpbi.ee või www.sordiaretus.ee lehel oleva vormi abil.

Üritus toimub Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames.