• Prindi

Infopäev FIE raamatupidamine ja maksud

  • Kolmapäev, 19.02.2014

Läänemaa

Põllumajandusameti saal, Jaani 10, Haapsalu

Kell 10.00-14.20

Teemad:

Kassapõhise raamatupidamise põhitõed.  Tulude-kulude  ja varade arvestus. Seadusemuudatused, mis puudutavad FIEde raamatupidamist ja maksustamist.  Tulu  dek­lareerimine.

FIE ettevõtluse peatamine, üleandmine, lõpetamine.

Lektorid on Vaike Nõu ja Targo Pikkmets - Läänemaa Nõuandekeskuse ettevõtluse ja finantsmajanduse konsulendid.

Infopäev toimub Maaelu Arengukava koolitusmeetme 1.1 toetuse abil ja on osalejatele tasuta.

Info ja registreerimine tel 472 9007, 5650 6109, info@nouandla.ee

Korraldab Läänemaa Nõuandekeskus