• Prindi

Infopäev "Eeltingimusprogrammide rakendamine toidukäitlemisettevõttes"

  • Reede, 21.03.2014

Järvamaa

Paide, Nelja Kuninga hotell (aadress: Pärnu tn 6, Paide)

 

 

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva
EELTINGIMUSPROGRAMMIDE RAKENDAMINE TOIDUKÄITLEMISETTEVÕTTES

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad
Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Toimumisaeg ja -koht:  reede, 21.03.2014; Nelja Kuninga hotell, aadress: Pärnu tn 6, Paide

Käsitletavad teemad:
- eeltingimusprogrammide roll toiduohutuse tagamisel;
- taristu ja seadmed;
- toidu ohutu käitlemine (sh tsoneerimine, allergeenide käitlemine, pakendamine, toiduga kokkupuutes olevad materjalid, vedu);
- prügi ja jäätmete käitlemine;
- kahjuritõrje;
- puhastamine/pesemine ja desinfitseerimine;
- vee kvaliteet;
- töötajate tervis, koolitus ja isiklik hügieen;
- jälgitavuse tagamine;
- toidu tagasivõtmine turult.

Õppejõud
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor

Ajakava 
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud,

vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli telefonidel 731 3175, 731 3275, 731 3174

võitäites registreerumisvormi kodulehel 
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/

***

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56/1
51014 Tartu