• Prindi

Infopäev "Lihahügieen"

  • Kolmapäev, 11.06.2014

Tartumaa

Eesti Maaülikooli Tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1 (ruum 303),Tartu


Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames
INFOPÄEVA LIHAHÜGIEEN 

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad 
Maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumisaeg ja -koht:  kolmapäev, 11.06.2014,
Eesti Maaülikooli Tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1 (ruum 303),Tartu


Käsitletavad teemad: 
- liha ja lihatoodete roll haiguspuhangute tekkes;
- tapahügieen ja lihakäitlemise hügieen;
- lihakontrolli otsused;
- olulisemad lihaga ülekanduvad toidupatogeenid;
- liha riknemine ja selle kontroll;
- lihakäitlejate isiklik hügieen ning tööohutuse tagamine;
- proovide võtmise ja laboratoorse hindamise põhimõtted.


Õppejõud: 
Mati Roasto, professor, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduhügieeni osakonna juhataja

 

Ajakava: 
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 12.00 kohvipaus
12.00 - 13.30 õppetöö
13.30 - 13.45 paus
13.45 - 15.15 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli  
telefonidel 731 3275, 731 3175, 731 3174 või

täites registreerumisvormi kodulehel
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/

 

***

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56/1
51014 Tartu