• Prindi

Õppereis „Tutvumine nõuandeteenistuse korraldamise ning teadus- ja arendustegevuse juurutamisega Soome põllumajanduses“

  • Neljapäev, 23.10.2014 - 25.10.2014

Harjumaa

Soome vabariik, Helsingi ja Turu ümbrus

Harju Taluliit korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.2 raames 23.-25.oktoobril 2014.a. õppereisi "Tutvumine nõuandeteenistuse korraldamise ning teadus- ja arendustegevuse juurutamisega Soome põllumajanduses", viitenumber 112013371166.

Sihtgrupp: põllumajanduse, toidu tootmise või töötlemise ja metsandusega tegelevad isikud.

Väljasõit Sakust Üksnurme tee 8 23.10.2014 kell 6.30

Saabumine Tallinna 25.10.2014 kell 24.00

Käsitletavad teemad:

- ettevõtte konkurentsivõime arendamine;

- teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendamine praktikas;

- keskkonnahoidlik majandamine;

- toiduohutus ja -hügieen;

- ühistegevuse arendamine;

- töötervishoid ja tööohutus;

- kasutatavad nõuandemetoodikad Soome nõuandesüsteemis.

Lektor: A.Kötsi

Eelregistreerimine ja lisainformatsioon: e-post:htl@hot.ee, tel.6042499, 56953743

Koolitus on sihtrühmale tasuta.

Koolitust toetab Euroopa Liit