• Prindi

Infopäev „Korrektne raamatupidamine on konkurentsivõime aluseks – muudatustest raamatupidamise seadustes“

  • Esmaspäev, 17.11.2014 - 17.11.2014

Tartumaa

Tartumaa Põllumeeste Liit, Jalaka 48

17. novembril algusega 10.00 toimub Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis Jalaka 48 Aino Vooro infopäev „Korrektne raamatupidamine on konkurentsivõime aluseks – muudatustest  raamatupidamise seadustes“.

 

Teemad

Muudatustest raamatupidamise toimkonna juhendites, mis puudutavad põllumajandusettevõtteid. Sihtfinantseerimise arvestamine.

Erisoodustused: isikliku sõiduauto kasutamine; sõiduki (k. a traktor) tasuta või soodushinnaga kasutada andmine; laenu andmine; töölähetuse maksustamine; koolituskulud; esinduskulude maksustamine; ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine; töötajate toitlustamisega ja tööriietega seotud kulud; töötajate tervisega seotud kulude maksustamine; kingituste annetuste maksustamine

Palk: keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamine; töötasu osad: põhitöötasu, lisatasud, hüvitised, preemiad, juurdemaksed; töötasu muutmise-vähendamise võimalused; leppetrahv ja trahv töölepingulise suhte korral; bruto- ja netotasu - töötasu arvutamise viisid ja dokumentatsioon; palgapäev; keskmise tööpäeva tasu arvutamine; keskmise kalendripäeva tasu arvutamine; puhkus ja puhkusetasu; kasutamata puhkuse hüvitis – lõpparve; haigushüvitis; keskmise kuutasu arvutamine koondamise puhul; õppepuhkuse tasu arvutamine.