• Prindi

Nõuetele vastavus. Uued nõuded.

  • Neljapäev, 22.01.2015

Saaremaa

Kuressaare, Tallinna tn.27 Saarte Nõuandekeskuse õppeklassis. Algusega kell 10.00

Teemad: Rohestamine ja maade deklareerimine. Nõuetele vastavuse nõuded uuel eelarveperioodil.Nõuetele vastavuse eesmärgid.Keskkonna-,loomade heaolu, rahva- ja taimetervise ning põllumajandusmaa heas korras hoidmise nõuded.

Lektod ; Veeve Kaasik ja Jekateria Näälik 

info mob. 56699168

viitenumber:112013741020