• Prindi

Maakondlik infopäev teemal: " Investeeringud põllumajandustootmisse"

  • Esmaspäev, 09.02.2015

Saaremaa

Kuressaare Tallinna tn.27 MTÜ Saarte Nõuandekeskuse õppeklass

Algus kell 10.00

Käsitletatakse teemasid: Põllumajandusinvesteeringute mõistet ja tingimusi. Toetustest investeeringuteks perioodil 2014-2020. Investeeringute tasuvusarvestus.

Lektorid Mai Vaher ja Lea Toompuu.

Infopäev on tasuta ja toetab EL . Infopäeva viitenumber 112014741453