• Prindi

Infopäev "Lüpsikarja fertiilsus, selle majandusliku tasuvuse analüüs"

  • Neljapäev, 19.02.2015

Tartumaa

Tartu, Eesti Maaülikool (aadress: Kreutzwaldi 56, tehnikamaja, III korrus, ruum 303)

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.2 raames infopäeva
"Lüpsikarja fertiilsus, selle majandusliku tasuvuse analüüs"

Sihtrühm:  põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise või -töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht:  7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppejõud:  Kalle Kask, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

Teemad:
- Lehma piimatoodang ja selle seos fertiilsusega
- Kinnisperiood ja selle toime poegimisjärgsele fertiilsusele
- Sigivusega seotud toitumuslikud faktorid
- Uuemad diagnostikameetodid poegimisjärgsete sigivusprobleemide teadvustamiseks
- Sigivusprobleemide analüüs karja tasandil ja nende võimalikud lahendusteed

Ajakava:
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö
 

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine 
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil 
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit. 
 

Infopäevi korraldab:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
avayl[A]emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56/1
51014 Tartu