• Prindi

Infopäev "Põllumajandusloomade heaolu ja liha inspektsioon"

  • Reede, 20.03.2015

Lääne-Virumaa

Hotell Wesenbergh, Tallinna 25, Rakvere

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva
"Põllumajandusloomade heaolu ja liha inspektsioon"

Sihtrühm:  põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise või -töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht:  8 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppejõud:  Terje Elias, PhD, dr, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi dotsent;
Sirje Jalakas, DVM, MSc, loomaarst

Teemad:
-       seadusandlus
-       transport tapamajja
-       loomade kaitse surmamisel
-       kontrollide läbiviimise kord
-       erinevate loomaliikide ante ja post mortem hindamine
-       ante ja post mortem kontrollimisel tehtavad otsused
-       erinevate elundkondade anatoomia ning leitavad patoloogiad ja lihainspektsiooni otsused
-       erinevate loomaliikide liha inspekteerimisel enim leitud patoloogiad
-       lihainspektsiooni seisukohalt olulistest Eesti naaberriikides levivatest haigustest

Ajakava:
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 11.40 paus
11.40 - 13.10 õppetöö
13.10 - 13.40 kohvipaus
13.40 - 15.10 õppetöö
15.10 - 15.15 paus
15.15 - 16.00 õppetöö
 

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine 
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil 
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/