• Prindi

Speltanisu teabepäev

  • Kolmapäev, 15.04.2015

Jõgevamaa

J.Aamisepa 1, Jõgeva alevik

Kolmapäeval 15. aprillil kell 10.00-13.00

Eesti Taimekasvatuse Instituudi saalis, J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik

 

SPELTANISU TEABEPÄEV

 

Kava:

Talispelta sordid ja kasvatustehnoloogia - Reine Koppel, ETKI

Suvispelta katsetulemustest Jõgeval - Anne Ingver, ETKI

Ülevaade teistest vähemlevinud nisu liikidest - Peeter Lääniste Eesti Maaülikool

 Speltanisu kasvatamise kogemusi Eestis - Margo Mansberg, põllumajandusettevõtja

Ülevaade projektist "Tervislikud vähelevinud teraviljad" - Ilmar Tamm, ETKI

Ühine arutelu

 

 

Osalemine tasuta

Osalemissoovist teatada 13. aprilliks

osalejad@etki.ee    või    tel 77 66 901

 

 

 

 

Projekti finantseeritakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise seitsmendast raamprogrammist, grant nr  613609