• Prindi

Infopäev „Põllumajanduslike äriühingute raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine“

  • Kolmapäev, 15.04.2015

Jõgevamaa

Kultuurikeskuse keldrisaal

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 15. aprillil algusega 10.00 Jõgeva kultuurikeskuse keldrisaalis Aia 6 tasuta infopäeva „Põllumajanduslike äriühingute raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine“ Lektor on Aino Vooro.

Teemad: Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid; raamatupidamise korraldamise põhimõtted; raamatupidamisprotsess, kontodele kirjendamine, korrigeerimiskanded, stornokanded; ostu- ja müügireskontro; varude liigid ja laoarvestussüsteemid; põhivara arvestus; bioloogilise vara arvestus; lühi- ja pikaajalised kohustused, laenud, tulevaste perioodide kulud; sihtfinantseerimise arvestus; omakapital; rentimise kontseptuaalsed alused; müügitulu kajastamise tingimused; kulude liigitamine; lähetus, sõiduauto kasutamise kord; majandusaasta aruanne kui infoallikas; raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad; kasumiaruande kaks skeemi: iseärasused, plussid, miinused; rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil); omakapitali muutuste aruanne; suhtarvuanalüüs: likviidsussuhtarvud, rentaablus, vara kasutamise efektiivsuse.

Soovitav eelregistreerimine ttl[A]kodu.ee või 736 6955.