• Prindi

Sigade haigestumuse vähendamine

  • Reede, 23.09.2016

Viljandimaa

Viljandi Grand Hotel Viljandi Tartu 11 / Lossi 29

Sihtrühm:
Põllumajandussaaduste tootjad ja töötlejad

NB! Tegemist on Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu teadmussiirde ja teavituse toetusega (meede 1) Viljandi maakonnas - see tähendab, et koolituse lõppkasusaajad peavad olema Viljandimaa põllumajandustootjad.
 

Sihtrühmale on koolitus tasuta.
 

Õpiväljund:
Kursuse läbinu omab ülevaadet antibiootikumide mõistlikust kasutamisest sigadel ning antibiootikumide ebaratsionaalse kasutamisega seotud ohtudest, samuti oskab analüüsida oma karja tervislikku seisundit ning leida alternatiivseid meetodeid kaja tervise parandamiseks, samal ajal antibiootikumide kasutamist vähendades.
 
Sisu:
* antibiootikumide kasutamist reguleerivad seadused;
* antibiootikumiravi vähendamine sigalas ja seakarja tervishoiu parandamise võtted;
* antibiootikumide otstarbekas kasutamine.

 

Ajakava:
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 12.00 paus
12.00 - 13.30 õppetöö
13.30 - 13.45 paus
13.45 - 15.15 õppetöö
15.15 - 15.30 paus
15.30 - 17.00 õppetöö

Maht 8 akadeemilist tundi

Õppejõud:
Birgit Aasmäe, Julia Jeremejeva

Registreerumine kestab kuni registreerumisaja lõpuni (14.09.), juhul kui grupp täitub varem, siis grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, jääb koolitus ära ja registreerunuid teavitatakse

Registreeru maaülikooli kodulehelt: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/