• Prindi

Kompostide tootmine ja kasutamine

  • Teisipäev, 27.09.2016 - 28.09.2016

Tartumaa

Eesti Maaülikool F.R.Kreutzwaldi 56 /1 (tehnikamaja) avatud ülikooli õppeklass A 303 (III korrus), ligipääs tagatud ka ratastooliga NB! Autoga koolitusele saabujatel palume parkimisel ülikoolilinnkus jälgida liiklust korraldavaid viitasid.

Sihtrühm:
Põllumajandustootjad ja töötlejad

NB! Tegemist on Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu teadmussiirde ja teavituse toetusega (meede 1) Tartu maakonnas - see tähendab, et koolituse lõppkasusaajad peavad olema Tartumaa põllumajandustootjad.
 

Sihtrühmale on koolitus tasuta.

Sisu:

* kompostimise tähtsus orgaaniliste jäätmete utiliseerimise, võimaliku keskkonnaohu vähendamise ja kohalike ressursside optimaalse (taas)kasutamise tagamiseks;
* kompostide lähtematerjalid, nende ressurss ja kasutusvõimalused lähtuvalt kvaliteedist;
* kompostimise tehnoloogiad (aunad, sundõhustatud, reaktorid, vermikompostimine jne), seadmed ja protsessid;
* kompostide kasutamine väetise ja mullaparandajana, kasutusnormid ja keskkonnakaitselised aspektid;
* komposti omadused, neid iseloomustavad näitajad;
* Kompostide kvaliteedinõuded ja valdkonnaga seotud seadusandlik regulatsioon, sertifitseerimine.

Ajakava 27.09.
11.00 - 12.30 õppetöö
12.30 - 13.00 paus
13.00 - 14.30 õppetöö
14.30 - 14.45 paus
14.45 - 16.15 õppetöö

Ajakava 28.09.
10.00 - 11.30 õppetöö
11.30 - 12.00 paus
12.00 - 13.30 õppetöö
13.30 - 13.45 paus
13.45 - 15.15 õppetöö


Õppejõud: Mait Kriipsalu, Alar Astover
 

Registreerumine kestab kuni registreerumisaja lõpuni (19.09.), juhul kui grupp täitub varem, siis grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, jääb koolitus ära ja registreerunuid teavitatakse.
 

Registreeru maaülikooli kodulehelt: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/