• Prindi

Taastuvenergia allikate kasutamine põllumajandustootmises

  • Neljapäev, 27.10.2016 - 28.10.2016

Tartumaa

Eesti Maaülikool F.R.Kreutzwaldi 56 /1 (tehnikamaja) avatud ülikooli õppeklass A 303 (III korrus)

Sihtrühm:
Põllumajandustootjad ja töötlejad
NB! Tegemist on Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu teadmussiirde ja teavituse toetusega (meede 1) Tartu maakonnas - see tähendab, et koolituse lõppkasusaajad peavad olema Tartumaa põllumajandustootjad ja töötlejad.
 

Sihtrühmale on osalemine tasuta.

Õpiväljundid:
Osaleja on tutvunud teemadega nii teoorias kui praktikas
* päikeseelektrijaama liitumisküsimused ja nõuded;
* elektrijaama tasuvus;
* praktika - päikeseelektrijaama kasutamine, ühendamine, erinevad tehnoloogiad; ja olla teadlik, milliseid etappe ja kuidas on võimalik ja tarvilik teha, et rakendada taastuvenergia allikaid põllumajandustootmises
 

Koolituse ajakava mõlemal koolituspäeval
9.15 - 10.45 õppetöö
10.45 - 11.00 paus
11.00 - 12.30 õppetöö
12.30 - 13.00 paus
13.00 - 14.30 õppetöö
14.30 - 14.45 paus
14.45 - 16.15 õppetöö

Maht: 16 akadeemilist tundi


Õppejõud: Priit Pikk
 

Registreerumine kestab kuni registreerumisaja lõpuni (19.10.), juhul kui grupp täitub varem, siis grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, jääb koolitus ära ja registreerunuid teavitatakse. 
Registreeru maaülikooli kodulehelt: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/