• Prindi

Uuemaid suundi lambakasvatuses

  • Esmaspäev, 30.10.2017

Pärnumaa

Pärnu Nooruse Maja, Roheline 1

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 30. oktoobril algusega 10.00 Pärnus, Pärnu Nooruse Maja, Roheline 1, tasuta infopäeva „Uuemaid suundi lambakasvatuses“.

Konsulent Hillar Kalda käsitleb teemasid: lambakasvatus Eestis ja aretatavate lambatõugude iseloomustus; lammaste jõudluskontroll; lambatõugude aretusprogrammidest lammaste lihakuse, varavalmivuse, piimakuse ja emaomaduste parandamise võimaluste osas; söödatootmine, lammaste söötmine, lõppnuum ja paarituseelne nuumamine, lammaste veevajadus ja jootmine, lammastele sobivad mineraalsöödad; lammaste karjamaade vajadus, karjatamine, karjamaade rajamine ja karjaaedade ehitamine, erinevate tarastusmaterjalide valik; tervishoid ja haigused; lammaste paaritusperiood, uttede paarituseks ettevalmistamine, sugujäärade valik, „õrritaja“jäärade kasutamine, uttede paarituskava koostamine ja paaritamine; lammaste poegimisperiood, selleks ettevalmistumine ja edukas läbiviimine; lambakasvatushooned ja lammaste pidamistehnoloogiad.

Registreerimine https://goo.gl/forms/sZ7T27JyM1P1j0Kx2

Registreerida saab ka merry[A]kodu.ee ja 736 6955.

Infopäeva toetab EL EAFRD programm