• Prindi

Toidu säilitamisnõuete määramine

  • Neljapäev, 22.02.2018

Tartumaa

Tartu linn, Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (Tehnikamaja) avatud ülikooli õppeklass A 303 (III korrus)

Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7903&id_ay_toimumine=11206&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Täienduskoolitusest võivad osa võtta:

- põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
- põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
- toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
- põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
- isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
- põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

 

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

 

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

 

NB! Teavitame! Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi.

 

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/