• Prindi

Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile III moodul: Ühistegevus ja koostöö arendamine

  • Reede, 27.04.2018

Järvamaa

Sämmi Grill Mäos.


Täienduskoolitusprogrammi läbinud õppija teab:

  • millised on ühistegevuse erinevad vormid ja tegevused, sh. ühistuline turustamine ja turundamine;
  • millised on ühistegevuse peamised majanduslikud aspektid ja kasu ettevõttele
  • mis takistab koostööd ja ühistegevust, kuidas neid takistusi ületada ja ühistegevust soodustada
  • millised on ühistegevuse olulised juriidilised aspektid

 

                              27. aprill 2018

9.00 - 9.15 -  Tervituskohv

9.15 -10.45 -  Õppetöö - Millised on ühistegevuse erinevad vormid,
tegevused ja olulised juriidilised aspektid – Jaan Leetsar, EMÜ

10.45 - 10.55 - Kohvipaus

10.55 - 12.25 - Õppetöö - Ühistuline turustamine ja turundamine - Rando Värnik, EMU

12.25 - 13.00 - Lõuna

13.00 - 14.30 - Õppetöö - Millised on ühistegevuse peamised majanduslikud aspektid
ja kasu ettevõttele – Rando Värnik, EMÜ

14.30 - 14.45 - Kohvipaus

14.45 - 16.15 - Õppetöö - Mis takistab koostööd ja ühistegevust,
kuidas neid takistusi ületada ja ühistegevust soodustada - Rando Värnik, EMÜ

 

Kodutöö Moodles: Rühmatööna ettevalmistatud intervjuu läbi viimine.

 

Sihtrühm:

  • isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistus; või
  • isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud; või
  • isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1
    sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Osalustasu: Kursus on sihtrühmale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)
 

Registreerumine ja lähem info maaülikooli avatud ülikooli kodulehel:

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=11525&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0, Registreeruda hiljemalt 16. aprilliks.

 

Koolituse tellija: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Tegevus finantseeritakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond´i (EAFRD) vahenditest.

Kontakt: Jaana Orin, Mob: +372 5213304, E-post: jaana.orin[A]emu.ee