• Prindi

Mentorid

2016. aastast hakkasid mentorlusteenust pakkuma MES nõuandeteenistusega lepingu sõlminud mentorid. Mentorlusteenuse saamiseks tuleb saata oma ankeet ja CV digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@pikk.ee või paberil allkirjastatuna aadressile:
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Kreutzwaldi 64-216
Tartu 51014

Loe lähemalt ka mentii nõuete kohta siit.

Mentorid:

Ain Luukas – lihaveisekasvataja Viljandimaalt, Parim Lihaveisekasvataja 2016 nominent.
Tunneb end tugevalt strateegilises planeerimises, ettevõtte arendamise ja laiendamise alal. Soovib mentorina innustada tegusaid noori inimesi panustama Eesti põllumajanduse jätkusuutlikku arengusse, varustada turgu kohapeal toodetud kvaliteetse toiduga ning võidelda inimeste lahkumisega maapiirkonnast. Mentiidele annab nõu oma pikajalise praktilise kogemuse põhjal, lisaks lihaveisekasvatuse praktilisele poolele ka abistab ka äristrateegia ja investeeringute analüüsil ning parimate katteallikate valikul.

Helle Rohtla –  ligi 20-aastase kogemusega taimekasvatuse konsulent Järvamaalt, kes tunneb end tugevalt ka ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas. Helle Rohtla nõustab ettevõtjaid tulemuslikkuse parandamise teemadel  ning väärtustab tootjatele praktiliste kogemuste edastamist, sest ainult teoreetilistest teadmistest ei piisa. Tänu pikaajalisele praktikale ja mitmetel koolitustele suheldes rahvusvahelise seltskonnaga, on Helle Rohtla hea suhtlemisoskusega ja kiire kohaneja. Helle peab ka ise mahetalu, kus kasvatab lambaid ja kanu. Mentorina soovib jagada oma teadmisi ja praktilisi kogemusi, aidata mentiil suurendada enesekindlust ja eneseusku oma tegevustesse, ning leida ühiselt püstitatud eesmärkidele positiivsed lahendused.  

Kalmer Visnapuu – peaaegu 20 aastase kogemusega lihaveisekasvataja Lääne-Virumaalt, Parim Lihaveisekasvataja 2011 nominent. Soovib mentorina aidata kaasa lihakarjakasvatuse arengule Eestis ja panustada karjakasvatajate elukestvasse õppesse. Pikaajaliste kogemustega ettevõtte loomise, arendamise, strateegilise planeerimise, turuarenduse ja kriisijuhtimise alal ning valmis neis küsimustes ka teisi lihakarjakasvatajaid nõustama. Leiab, et lihakarjakasvatajate kogukonna kiire areng on tinginud vajaduse sektorisisese õhinapõhise nõustamise ja mentorluse järele.

Lembit Ostra – köögiviljakasvataja ja finantskonsulent Tartumaalt. Omab häid teadmisi ja kogemusi finantsjuhtimise, ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas. Kõige tugevamini tunneb end ettevõtte arendamise ja laiendamise valdkonnas ning ettevõtlusega alustamise valdkonnas. Pakub mentiidele abi ettevõtlusega alustamise küsimustes,  julgustab otsuste tegemisel ja vahendab oma praktilisi kogemusi.

Nele Tamm – segapõllumajandustootja, maheloomakasvataja, väiketöötleja ja kogukonna arendaja Pärnumaalt, Parim Mahetootja 2012 nominent. Tegeleb maheloomakasvatuse, piima väiketöötlemise ja lühikese tarneahela kaudu turustamisega, kuid ettevõtluskogemust on ka muudes valdkondades, sealhulgas kogukonna MTÜ-des. Soovib mentorina aidata ettevõtjaid, kes vajaksid abi ja nõustamist oma ettevõtte arendamisel või/ja tootmissuuna muutmisel. Kõige tugevamalt tunneb end ettevõtte arendamise valdkonnas ja tooraine müügilt töötlemisele üleminekule nõustamisel. Mentorina nõustab lisaks eelnevale ka ühistegevuse,  ühisturunduse, finantsvahendite leidmise, projektikirjutamise teemadel. Piimatöötlemist kavandavat ettevõttes saab nõustada alustades ruumide planeerimisest, seadmete valikust, kuni tehnoloogia ja müügini.

Raivo Õisma - esitatud mentoriks Eesti Lambakasvatajate Seltsi poolt. 18 aastat maaettevõtluse kogemust alates metsandusest ja töötlemisest, lõpetades lambakasvatusega. Tegelenud pikalt impordi - ekspordiga, omab saneerimise ja restruktureerimise kogemusi. Tunneb ennast hästi kõigis ettevõtlus-, tootmis- ja finantsküsimustes. Nõustab mentiisid ettevõtte asutamise, dokumentide vormistamise, eelarvestamise, tegevuskontseptsiooni loomise, äriplaani koostamise, investeeringuanalüüsi, finantsaruannete analüüsi, tootlikkuse ja konkurentsivõime analüüsi teemadel ning lambakasvatuse praktilistes küsimustes. Näiteks, kuidas valida põhikarja tõugusid ning söödakultuure, planeerida ja ellu viia söödapõldude ja püsiaedade rajamist, lambakasvatuse mehhaniseerimist, nuumamist, poegimisabi, söödavarumist, ennetada ulukikahjusid ning koolitada töö - ja valvekoeri.

Toivo Lauk – agronoom, teraviljakasvataja ja PMK Viljandi Katsekeskuse juhataja. Esitatud mentoriks Põllumajandusuuringute Keskuse poolt. Lisaks agronoomialastele teadmistele on tal ka teadmised ja kogemused kvaliteedijuhtimisest,  personalijuhtimisest, turundusest, ettevõtte arendamisest ja taimekaitsest. Mentorina saab aidata alustaval põllumajandusettevõtjal äriplaani teostada, jagada taimekasvatuslikke kogemusi, aidata otsida ettevõtte  toodangule sobivaid turustuskanaleid

Triin Luksepp – finantskonsulent ja ettevõtja Tartumaalt. Tugevad teadmised finantsjuhtimises, strateegilises planeerimises ja ettevõtte arendamises ning laiendamises. Nõustaja ja raamatupidajana on kokku puutunud peamiselt põllumajandusega seotud ettevõtetega, aga ka puidu- ja metallitööstuse ning kinnisvara ettevõtetega. Leiab, et maaettevõtja peab olema hea strateeg, kes valdab oskusi mitmetasandiliselt ja suudab neid enda ettevõttes ka edukalt rakendada sh siduda teiste valdkondade kogemusi enda ettevõttesse. Selleks pakub ta ettevõtetele tuge finantside juhtimisel, nõustab finantsaruannete lugemisel, finantsprognooside koostamisel, koostööpartneritega suhtlemisel ja ettevõtte investeerimisvõimaluste hindamisel, et toetused muutuksid ettevõtjale boonuseks, mitte kohustuslikuks abimehhanismiks.

Veeve Kaasik – pikaajalise peaagronoomi kogemusega taimekasvatuse konsulent  ja maheköögivilja kasvataja Saaremaalt. Kogemuste ja teadmistega ettevõtte arendamise, laiendamise ja  turunduse alal. Nõustab taimekasvatuse ja keskkonna praktilistes küsimustes ja seadusandluse teemal. Aitab mentiil enesekindlust ja eneseusku suurendada, on toeks ja aitab püstitatud eesmärke ellu viia, vajadusel abistab ka ametiasutustega suhtlemisel.