• Prindi

Kasutatud infomaterjalid

  • Infoleht “Eesti Kalakasvataja” aastatest 1993 – 1999.
  • Langvad-Jensen, “Forellikasvatus Taanis”, Infoleht “EKK” 1(8) 1994
  • Internet: EPMÜ Loomakasvatusinstituut Kalakasvatuse osakond: (link aegunud http://www.eau.ee/~lki/kalakasv/index.htm)
  • Paaver, T., Kasesalu, J., Gross, R., Puhk, M., Tohvert, T., Liiv, A., Aid, M. 2006. Kalakasvatus ja kalade tervishoid. Tartu, 191 lk.. 
  • Roberts, R.J., Shepherd, C.J. Handbook of trout and salmon diseases (third edition). 1997. 179 p.
  • Shepherd, J., Bromage, N.  Intensive Fish Farming. Blackwell. 1992. 404 lk.
  • Willoughby, S. Manual of Salmonid Farming. Fishing News Books. 2003. 329 p
  • Eesti Kalakasvatajate Liit, http://www.kalakasvatajad.ee/