• Prindi

Munade EU klassifikatsioon

A klassi munade miinimumnäitajad:

koor ja kutiikula: normaalne, puhas, vigastusteta.

Õhuruum: statsionaarselt ei ületa kõrgus 6mm, kuid mune markeeritakse sõnaga "ekstra", siis mitte üle 4 mm.

Mune, mida kavatsetakse turustada sõnaga "ekstra", peab olema väljastatud või kogutud pakenduskeskusesse igal tööpäeval igalt tootjalt. Kui selline väljastamine ja kogumine toimub igal teisel päeval, peab farmis mune ümbritsev temperatuur olema mitte üle 18 ºC.

Munavalge: selge, läbipaistev, geelja konsistentsiga, lisanditeta; munarebu: läbivalgustusel vaid varjuna nähtav, selgelt tajutavate piirjoonteta, muna pööramisel tsentrist mittemärgatavalt välja liikuv, lisanditeta; looteketas: areng ei ole tajutav; lõhn: kõrvallõhnata.

A klassi munad ei tohi olla enne ega pärast sorteerimist pestud ega mingil muul moel puhastatud.

B kassi munade miinimumnäitajad: koor: normaalne ja vigastusteta; õhuruum: kõrgus mitte üle 9 mm; munavalge:selge, läbipaistev, lisanditeta; munarebu: läbivalgustusel vaid varjuna nähtav; looteketas: areng ei ole tajutav; lõhn: kõrvallõhnata.

B klass hõlmab kolme tüüpi mune: jahutamata ja konserveerimata munad; jahutatud muna; säilitatud munad.

C klassi munad on munad, mis ei vasta A ja B klassi munadele kehtestatud nõuetele. Need võivad olla üle antud toiduainetetööstusele.

A klassi munade sorteerimine:

  Muna mass Miinimum mass
XL väga suur vähemalt 73g 7,3 kg/100 muna
L suur 63...73 g 6,4 kg/100 muna
M keskmine 53...63 g 5,4 kg/100 muna
S väike alla 53 g 4,5 kg/100 muna

Jaanus Hämmal,
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut