• Prindi

Huvitavat lugemist

Allpool toodud trükised on välja antud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1, koolitus- ja teavitustegevused raames. Meetme rakendamise aluseks on põllumajandusministri 11.03.2010 a määrus nr 27 "Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord". Määruse tekst asub siin.

Aasta Põllumees 2011

Maaelufoorum 2011