• Prindi

Mahepõllumajanduse õigusaktid

Eestis reguleerivad mahepõllumajanduslikku tootmist:

  • Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus EEC 2092/91 ja sellele lisanduvad määrused;
  • siseriiklik Mahepõllumajanduse seadus ja selle alusel kehtestatud määrused (tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm, mahepõllumajandusliku tootmise ja käitlemise nõuded).

Tootja jaoks olulisemad nõuded ja muud vajalikku informatsiooni leiab Põllumajandusameti ning Toidu- ja Veterinaarameti kodulehtedelt.