• Prindi

Mahepõllumajanduse toetus

Mahepõllumajandusliku tootmise toetust (Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel (MAK meede 2.3.2)) makstakse mahepõllumajanduslikus kasutuses oleva maa kohta. Toetuse määr sõltub kasvatatavast kultuurist. Püsirohumaade puhul makstakse toetust vaid juhul, kui ettevõttes peetakse püsirohumaa hektari kohta vähemalt 0,1 lü loomi, millest vähemalt 50% moodustavad mahepõllumajanduslikult peetavad loomad.

Toetuse taotlemine käib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlike büroode kaudu. Lähemat informatsiooni saab PRIA koduleheküljelt www.pria.ee. Mahepõllumajanduse alast informatsiooni edastab ka Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus.

Tähtajad ja nõuded võivad muutuda ning seetõttu tuleb kehtivaid nõudeid kontrollida Riigi Teatajast või Põllumajandusameti koduleheküljelt.