• Prindi

Peamised nõuded taimekasvatuses

Maheviljelusega alustamine eeldab põhjalikku planeerimist. Välja tuleb töötada:
  • liblikõielisi kultuure sisaldav külvikord ja selle sisseviimise plaan;
  • taimekasvatus- ja väetusplaan;
  • põlluraamatu pidamise traditsioon.

Maheviljelusse sobib ainult mahepõllumajandusliku päritoluga seeme ja taimne paljundusmaterjal. Juhul, kui maheseemet ei ole saada, võib erandkorras kasutada keemiliselt puhtimata tavaseemet. Seemnest ettekasvatatud istutusmaterjali puhul erandeid ei teha, see peab alati olema kasvatatud mahe-põllumajanduslikult.

Mullaviljakust taastatakse ja suurendatakse sobiva liblikõielisi sisaldava külvikorra rakendamise ja orgaaniliste väetistega, nagu sõnnik, virts, kompostid, haljasväetised, adru. Kui talus loomi ei peeta või nende sõnnikust ei piisa, võib väetada ka ekstensiivsest tavapõllumajandusest pärit sõnnikuga. Vajadusel võib kasutada teatud looduslikku päritolu mineraale (nt lupjamiseks). Sünteetiliste mineraalväetiste kasutamine on keelatud.

Taimekaitse alus on kahjustajate (kahjurid, haigused ja umbrohud) kõrget arvukust ärahoidev ehk ennetav tõrje. Selle peamised meetodid on sobivate külvikordade rakendamine, otstarbekohane ja õigeaegne mullaharimine, kultuurile optimaalsete kasvutingimuste loomine, kahjustuskindlamate sortide kasvatamine ning loodusliku mitmekesisuse säilitamine.

Kui ennetavad võtted ei ole piisavad, tuleb kasutada keskkonnale ohutuid füüsikalis-mehhaanilisi (nt katteloorid, mullaharimine) ja bioloogilisi (nt bakterpreparaadid, röövlestad, feromoonid, taimeekstraktid) võtteid ning kindlaid looduslikul algel põhinevaid maheviljeluses lubatud taimekaitsevahendeid (nt kaaliumi sisaldavad seebid, taimsed õlid, vadak).

Sünteetiliste taimekaitsevahendite, insektitsiidide, fungitsiidide ja herbitsiidide kasutamine on keelatud. Mitmel juhul (näiteks tavaseemne külvamisel, tavasõnnikuga väetamisel ja mõnede looduslike taimekaitsevahendite kasutamisel) tuleb pöörduda järelevalveasutuse, Taimetoodangu Inspektsiooni poole nõusoleku saamiseks.