• Prindi

Kasulikke linke

Eesti Erametsaliit – Metsaühistute katusorganisatsioon, mis läbi ühistute esindab ka erametsaomanike huve.

Eesti Metsa- Ja Puidutööstusliit – Metsa- ja puidutööstusettevõtete katusorganisatsioon, mis edendab liikmete huve ja eesmärke.

Erametsakeskus – sihtasutus erametsanduse tügisüsteemi arendamiseks ning metsandustoetuste administreerija.
- Metsaühistute leht
- Konsulentide nimekiri
- Toetuste tingimused
- Trükised metsaomanikule

Keskkonnaministeerium – looduskasutuse, keskkonnakaitse ja majanduse tasakaalustatud arengu ellu viia Eesti Vabariigis.
- Metsaseadus
- Metsa majandamise eeskiri

Keskkonnaamet – Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutus, mille ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat.

Keskkonnaagentuur – Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutus, mis tegeleb keskkonnaseire, keskkonnaseisundite hindamise, erinevate registrite pidamise ja ilmaprognoosidega.
- Tegevusloaga metsakorraldusettevõtete register
- Metsakorraldaja tunnistust omavate isikute nimekiri
- Metsaregistri avalik veebiteenus – Eesti metsade inventeerimisandmed.

Keskkonnaregistri avalik teenus – Keskkonnaregister on loodusvarade, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite andmeid sisaldav riigi põhiregister.

Eesti Looduskaitse Selts –  Vabatahtlik kodanikuühendus looduskaitse edendamiseks.

Eestimaa Looduse Fond – Looduse ja keskkonna kaitseks asutatud sihtasutus.

PRIA – Siseriiklike ja Euroopa Liidu maaelu- ning põllumajandustoetuste administreerija.

RMK – Riigimetsade haldaja, majandaja ning puhkemajanduse korraldaja.

Haridusasutused: