• Prindi

Nõustamine

Metsaomanikel on võimalus  saada kalendriaastas  kuni 15 tundi metsanduslikku nõuannet riigi abil. Nõuande saamise  täpsemad tingimused on kirjeldatud Erametsanduse portaalis nõustamise lehel.

Konsulent saab kliendile nõu anda mitmel viisil. Palju esineb lühemaid nõustamisi (kuni 2h), mida tavaliselt kirjalikult ei vormistata. Sellisteks on näiteks telefonikõnede ja e-posti kaudu kliendi küsimustele vastamised.

Teine võimalus on saada pikemat nõuannet, millega kaasneb lepingu sõlmimine ja kirjalik nõuanne kliendile ning vajadusel ka metsa kohale sõitmine.

Konsulentide kontaktandmed on leitavad Erametsanduse portaali konsulentide lehelt.

Teemade nimekiri, mille puhul saab konsulendilt  nõu vaata  siit.