• Prindi

Hobusekasvatus

Tegevuse tüüp: Eestis traditsiooniline loomakasvatusharu, mis vajab hetkel kohalike tõugude säilimise huvides riigipoolset toetust.
 
Maht: hobusekasvatus võib olla nii põhitegevuse kui ka hobi; esimese variandi puhul on vajalik spetsialiseerumine ja rõhuasetus kvaliteedile.

Turg: hetkel on turg Eestis kasvatatud hobustele küllalt avatud. Nii Eesti kui Tori tõugu hobuste järele on suur nõudlus Saksamaal, Soomes ja Rootsis.
 
Vajalikud baasoskused ja –teadmised: eeldab küllalt põhjalikke teadmisi ja oskusi nii loomakasvatuse kui ka tõuaretuse vallast.

Tootmiskulud: tootmiskulud võivad tõuaretusele spetsialiseerumise korral eri tõugude ja aretustasemete vajaduste lõikes olla küllalt kõrged. Küllalt suured väljaminekud on seotud ka hobuste väljaõpetamise, veterinaarkulude ja ratsavarustuse soetamisega.

Kasum: hobusekasvatuse rentaablus on õige majandamise korral küllalt suur (50%): õpetamata hobuse soetusmaksumus jääb vahemikku 639-1278 eurot, sellal kui väljaõpetatud hobune maksab edasi müües juba 1917–2556 eurot, eriti heade näitajatega hobused isegi rohkem.

Riskid: riskid on eelkõige seotud hobuste tervisega: kõige õrnemad on jalad. Samuti on hobune ülitundlik söödamürgistuste suhtes ja ei talu vale mikrokliimaga pidamisruume. Riski suurus kasvab koos hobuse väärtuse kasvuga.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • maaturism — vaba aja aktiivne veetmine;
  • mahepõllundus — söödatootmine;
  • mahepõllundus — teraviljakasvatus, austerservikute kasvatamine, köögiviljakasvatus, aed- ja metsamarjade kasvatamine, puuviljakasvatus.

Soovitused: hobusekasvatusest huvituja peaks nõu ja abi saamiseks kindlasti pöörduma Eesti Hobusekasvatajate Seltsi spetsialistide poole, kes nõustavad nii spetsialiseerunud kui ka hobi- hobusekasvatajaid.