• Prindi

Kulud

Veel kümmekond aastat tagasi peeti hobuseid intensiivsöötmisel ja vanades, odavates tallides. Hobuseid Venemaale müües andis see kasvatajale rentaabluseks 300-400%. Praegu on rentaablus tunduvalt väiksem, sest paljud hobusekasvatajad ei suuda ise söötasid toota. Heina pressimise ja ruloonsilo tegemise seadmed on kallid ning nende omamine eeldab, et tootja peab põhitegevusena lüpsikarja või sigu ja kasutab oma seadmeid teenuse pakkumiseks teistele tootjatele.

Hetkel on heina hind ostes keskmiselt 0,06 €/kg (Lõuna-Eestis 0,03–0,05 €/kg), omahind isetootjale 0,05 €/kg. Kaeral on keskmiseks hinnaks on 0,05-0,09 €/kg.
Kuna konkreetsed tasuvusarvestused sõltuvad väga paljudest erinevatest teguritest (hobuse põlvnemine, omadused, söötade hinnad, väljaõpe jne), siis ei ole neid siinkohal ka esitatud. Toome vaid lisaks söötade hinnale välja veterinaarteenuste ja ratsavarustuse hinnad.

Hobuse rautamine läheb maksma 1,6–2,6 €/jalg. Ümber rautada soovitatakse iga kahe kuu tagant. Juhul, kui vajalikuks osutub ortopeediaravi (nt. kabjamõrad), lisab see veterinaari teenuse hinnale keskmiselt 19–26 eurot jala kohta. Vaktsineerimine ja tervisekontroll koos hobusepassiga läheb aastas maksma orienteeruvalt 38–45 eurot.

Ratsavarustus maksab hobuse kohta minimaalselt 640 eurot, kõige kallim on sadul. Saadaval on küll India sadulad hinnaga 225 eurot, kuid need on ebakvaliteetsed ning ei pea kuigi kaua vastu. Soodsam on osta sama raha eest kvaliteetne kasutatud sadul. Uued sadulad võivad maksta kuni 4000 eurot.