• Prindi

Karusloomakasvatus

Tegevuse tüüp: Hetkel kõrvale jäänud tegevusala, mis pakub alternatiive traditsioonilisele loomakasvatusele ja jahipidamisele ning annab võimaluse lisatulu saamiseks. Praeguse seisuga tegelevad karusloomakasvatusega valdavalt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (aktsiaseltsid ja osaühingud).

Maht: Sobib igat tüüpi taludele, k.a. metsataludele ja väiketaludele üle kogu Eesti. Piiranguks ei ole ka väheviljakad maad.

Turg: Kvaliteetsete karusnahkade realiseerimine on võimalik igasuguses turusituatsioonis ja valdavalt toimub eksportimine. Karusloomakasvatajatel on võimalik sõlmida müügilepinguid välisriikide Oksjonikeskustega, kust on võimalik taotleda ka ettemaksu loomade lõplikuks üleskasvatamiseks.

Vajalikud baasoskused ja -teadmised: Karusloomakasvatajad vajavad loomapidamisega seotud algteadmisi ja oskusi, samuti teavet karusloomade erisuste kohta.

Tootmiskulud: Karusloomakasvatuse rajamisega seotud investeeringumahud on suured, kuid juba sissetöötatud farmis on võimalik kulutusi reguleerida.

Kasum: Pärast kasvanduse valmisehitamist ja töödega alustamist võib soodsa turuseisu korral kasumit saama hakata juba alates kolmandast aastast. Kasum on küllalt suur – 200-300 %.

Riskid: Olulisemateks riskiteguriteks on karusloomade haigused, toksikoosid jne., kuid töö õige organiseerimise ja kvaliteetse sööda kasutamisel vähenevad need oluliselt. Riskide esinemissagedust vähendavad ka õigete töömeetodite kasutamine ja vaktsineerimine.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • taluturism;
  • köögivilja- ja marjakasvatus;
  • ühildub hästi ka selliste traditsiooniliste toomissuundadega nagu kana- ja seakasvatus, teravilja tootmine.

Kõige töömahukamad kuud on detsember, veebruar, märts, aprill.

Soovitused: Karusloomakasvatusest huvituv ettevõtja peaks kindlasti nõu pidama konsulendi või vastaval erialal kogemusi omavate inimestega. Hetkel korraldab huviliste koolitust ja annab tootmise alustajatele abi Eesti Karusloomakasvatajate Seltsi konsulent. Esialgu võiks alustada väiksema loomade arvuga, kogemuste omandamisel ja esimeste positiivsete tulemuste saavutamisel võib üle minna täismahus kasvanduse pidamisele.