• Prindi

Kulud

Järgneva näite kalkulatsioonid on tehtud eeldusega, et talunik alustab nullist: üles tuleb ehitada kogu süsteem. Kõik tabelis toodud arvud on näitlikud. Tegelikud kulutused tuleb välja arvutada konkreetse ettevõtte põhjal. Soovitame kaasata konsulenti.

Näide 1: Hõberebase kasvatus
Alustatakse kümne emasloomaga ja kahe isasloomaga. Arvestades, et iga ema toob 3 poega, saadakse sügisel realiseerimiseks 30 nahka.

Ühe 50-pealise hõberebase varjumaja ehitusmaksumus: 2556
Ühe puurikoha maksumus: 48
Aastane söödakulu: 472
Kindlustus, risk: 81
Põhikarja loomad (10 emas- ja isaslooma): 1981
Kokku 5138

Tsükli lõppedes nahkade realiseerimisest saadav tulu:
kui naha müügihind on 54€, siis 1620€,
kui naha müügihind on 89€, siis 2670€.
Järelikult — kui hinnatase püsib, on peale teist tegutsemisaastat võimalik hakata teenima kasumit. Kuna naha hinda määravateks teguriteks on tõulooma väärtus ja turu seis, siis on selge: mida väärtuslikum loom, seda suurem tulu.

Näide 2: Sinirebase kasvatus
Alustakse 10 emas- ja 2 isasloomaga. Arvestades, et iga emasloom toob 5 poega, saadakse sügisel realiseerimiseks 50 nahka.

Ühe 50-pealise sinirebase varjumaja ehitusmaksumus: 2556
Aastane söödakulu: 1058
Kindlustus, risk: 67
Põhikarja loomad (10 emas- ja 2 isaslooma): 2429
Kokku 6110

Tsükli lõppedes nahkade realiseerimisest saadav tulu:
kui naha hind on 45€, siis 2250€,
kui naha hind on 96€, siis 4800€.
Järelikult — kui hinnatase püsib, on peale teist tegutsemisaastat võimalik hakata teenima kasumit. Ikka kehtib reegel: mida väärtuslikum loom, seda suurem tulu.

Näide 3: Naaritsa kasvatus
Alustades 50 emas- ja 10 isasloomaga ja arvestades, et iga emasloom toob 4 poega, saadakse sügisel realiseerimiseks 200 nahka.

Ühe 100-pealise naaritsa varjumaja ehitusmaksumus: 2876
Aastane söödakulu: 620
Kindlustus, risk: 550
Põhikarja loomad (50 emas- ja 10 isaslooma): 3579
Kokku 7625

Tsükli lõppedes nahkade realiseerimisest saadav tulu:
kui naha müügihind on 16€, siis 3200€,
kui naha müügihind on 32€, siis 6400€.
Järelikult — kui hinnatase püsib, on hakata peale teist tegutsemisaastat võimalik hakata teenima kasumit.

Seega, karusloomakasvatuses võib tootmine muutuda tulutoovaks peale teist-kolmandat tegevusaastat, seda eeldusel, et turukonjunktuur on nahkade kokkuostu osas stabiilne.