• Prindi

Käsitöö ja suveniirid

Tegevuse tüüp: Eestis traditsiooniline tootmistegevus.
 
Maht: sobib eriti hästi kodustöötajatele, üksikettevõtjatele, väikeettevõtetele; turustamine ka lisasissetuleku andmiseks nt. maaturismiga tegelevatele ettevõtetele.
 
Turg: hetkel küllalt stabiilne, kuid kasvuvõimalused piiratud käsitöötegijate väheste turustamisoskuste ja väikeste toodangukoguste tõttu.
 
Vajalikud baasoskused ja -teadmised: vajalikud oskused sõltuvad tegevusvaldkonnast; keraamika, sepatöö, korvipunumine ja puutöö eeldavad spetsiifilisema iseloomuga oskusi ja tehnoloogiate valdamist.

Tootmiskulud: sõltuvad valitud tegevusest, tootmisvahenditest ja töökodade sisseseadest.
 
Kasum: reeglina mõõdukas, vaatamata näiliselt kõrgematele müügihindadele nt. pealinna kingitustepoodides jääb kasum seal tänu kõrgetele rentidele ja üldkuludele väiksemaks kui nt. turismitaludes.
 
Riskid: ebasobiv müügikoht; tootmiskulude ja tulude vale suhe; konkurentsivõimetu toodang.
 
Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • maaturism;
  • puitmajade ehitamine;
  • lambakasvatus.

Soovitused: ettevõtja, kes otsustab käsitöötoodangu pakkumise kasuks, peaks sõlmima püsikokkulepped oma toodangu turustajaga. Kasuks tuleb mitmete müügikohtade varustamine ja hästi läbimõeldud tootmine.