• Prindi

Kasutatud infomaterjalid

  • Phare (1999), Rural business development project Hiiumaa & Saaremaa, Estonia.
  • Ajakiri Lammas ja Kits, nr. 7, 1998.
  • Ajakiri Lammas ja Kits, nr. 8, 1999.
  • K. Jaama 1984. Lambakasvataja Käsiraamat, Tln., Valgus. 240 lk.
  • Eesti Lambakasvatajate Selts: http://www.hot.ee/elas/
  • Eesti Ökoturismi Ühendus: http://www.ecotourism.ee

Eesti Lambakasvatajate Selts
kontaktisikud: Hillar Kalda 7 422 579, 51 57 133 hkalda[A]hot.ee,
Peep Piirsalu 7 313 448 piirsalu[A]eau.ee,
Kaie Zarenz 51 21 805 kaie[A]eau.ee.