• Prindi

Tegevusvõimalused

Lammaste arv on langenud sajandite madalamaile tasemele, mistõttu on rahuldamata siseturu vajadus lambaliha järele. Töötleval tööstusel on puudus lambavillast ja lambanahkadest. Probleemiks on lammaste üldine arvukus, väikesed lambakarjad ning lambakasvatajate madal koostöövõime oma toodangu realiseerimisel.

Võimalikud tooted võiksid olla Eesti talleliha (jahutatud rümbad, mida lihatööstus müüb kaubandusele), suitsetatud talleliha, kuivatatud lambaliha jm. Kuna lammaste arv on väike ja lihatööstused on huvitatud suurtest mahtudest, tuleks sõlmida lepingud tootjatest moodustatud turustusgruppide ja töötlejate vahel loomade realiseerimise aja ning loomade hinna osas. Sel juhul on tootjal kindel realiseerimiskoht ja kindlus hinna osas, töötlejal aga teadmine orienteeruvast lammaste laekumise ajast ja kaubandusel kindel koht, kust lambalihatooteid tellida.

Praeguseks on ElaSi juures moodustatud talleliha realiseerimisega tegelev turustusgrupp, mis organiseerib lammaste turustamist.

Lambanahkadest ja -villast valmistatud tooteid (vestid, mütsid) võib kasutada Eesti sõjaväes, piirivalves, mis võimaldaksid suuremate tellimuste täitmise. Samuti lähevad lambanahksed tooted ja kodumaised kudumid ekspordiks. Juba on asutatud esimesed väikeettevõtted (eriti saartel), kus lambakarju peetakse just eesmärgiga saada villa ja nahkasid, mida töödeldakse ja turustatakse kohapeal või koostöös turismitaludega (FIE Mare Peegel Muhus, Uibu talu Võrumaa, OÜ Ungru Lõng jne.).