• Prindi

Linnukasvatus

Tegevuse tüüp: hetkeseisuga kasvatatakse mitmeid vähemlevinud linnuliike (jaanalinnud, muskuspardid, haned, pärlkanad) valdavalt entusiasmist või hobi korras.

Maht: sobiv viljelemiseks kogu Eestis. Võimalus lisasissetuleku saamiseks põhitegevuse kõrvalt (nt. jahiturism- faasanid; maaturism&toitlustamine- pardid, pärlkanad).
 
Turg: arvestades importlinnuliha ja suuremate tootmisfarmide poolt pakutavat konkurentsi on turg hetkel üpris piiratud ja ebakindel.
 
Vajalikud baasoskused ja –teadmised: eeldab linnukasvatusalaseid põhiteadmisi ja oskusi.
 
Tootmiskulud: õigete pidamis- ja söötmistingimuste juures on tootmiskulusid võimalik hoida mõõdukatena. Ebaõiged tingimused seevastu toovad kaasa lindude produktiivsuse ja sigivuse languse, suremuse - seega ka suuremad väljaminekud.
 
Kasum: piiratud turustusvõimaluste tõttu küllalt ebakindel.
 
Riskid: peamiseks riskiks tururisk: välismaalt sissetoodav odav kana(broileri)liha tõrjub turult välja kohalikud väiketootjad.
 
Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • mahepõllundus;
  • väiketöötlemine;
  • maaturism (jaanalinnud).

Soovitused: aretuseks ja linnufarmi tuumaks tuleks muretseda üksnes heade produktiiv-omadustega terveid linde. Igati tuleb kasuks ka linnukasvatuskonsulendiga nõu pidamine.