• Prindi

Ajalugu

Esimese maailmasõja eelsel ja järgsel perioodil arendas Eestis linnukasvandust Eesti Linnukasvatajate Selts. Asjahuvilistele korraldati kursusi, seminare ja õppepäevi. Teise Maailmasõja järel selle seltsi tegevus soikus. Nõukogude perioodil oli tegevus suunatud tööstuslikule linnukasvatusele, põhitähelepanu oli munalindudel. 1983. aastal ületas Eesti NSV-s linnuliha toodang esmakordselt 20000t piiri (20700t), enamiku sellest moodustas kanaliha. Kalkuni-, pardi- ja haneliha andsid kokku vaid 8%.

Eesti Linnukasvatajate Selts taasalustas oma tegevust 1989. aastal ning sellest ajast peale on korraldatud linnukasvatuse populariseerimisele suunatud üritusi, laatasid ja tõulinnunäitusi, kus on püütud populariseerida ka seni vähemtuntuid linnuliike. Lisaks on seltsi ülesandeks linnukasvatusalase tõuaretuse korraldamine ja koordineerimine.

Lähiajal tuleks erilist tähelepanu pöörata sellistele linnuliikidele, mida mujal ei ole (eesti vutt) või mis oleksid perspektiivikad kombineeritult mõne teise tegevusvaldkonnaga (faasanid - jahiturism). Eestisse on jõudnud ka esimesed jaanalinnud.

Vähemtuntud linnuliikide populariseerimiseks ning nende kasvatamise hoogustamiseks tuleks kindlasti rakendada erinevaid toetusskeeme. Esialgu tuleb põhitähelepanu pöörata nende liikide arvukuse suurendamisele ja üksikkasvatajate teavitamisele nende kasvatamisega kaasnevatest võimalustest. Näiteks on alates 1956. aastast Eestisse toodud mitmel korral faasaneid. Faasanikasvatusega on seni valdavalt tegelenud jahi- ja metsamehed, senini kahjuks edutult. Jahindusklubides ja metskondades on faasanite edukaks kasvatamiseks puudunud vastav materiaaltehniline baas ja spetsialistid, aga ka huvi ning kogemused. Samas oleks turu seisukohast perspektiivi faasanite kasvatamisel jahiturismiks.

Hanesid-parte oleks võimalik kasvatada ja turustada eksklusiivsematele toitlustusasutustele, mis haruldasemate linnutõugude liha piiri tagant sisse ostavad. Tulevikku oleks ka hane- ja pardiliha töötlemisel (suitsutamine jne.) maapiirkondades asuvates väiketööstustes.