• Prindi

Tegevusvõimalused

Kohaliku elanikkonna madala ostujõu tõttu on kodulindude kasvatamisel peamiseks probleemiks turustusküsimused. Teatud linde oleks küll võimalik turustada hooajati (haned), kuid ühtlast sissetulekut üksnes linnukasvatuse baasil pole ilmselt võimalik tagada. Samuti on suureks probleemiks välismaalt odavalt sisseostev linnuliha.

Võimalik lahendus oleks kodulindude turustamine ja töötlemine farmis kohapeal ning püsiva iseloomuga turustusvõrkude väljatöötamine. Kahtlemata on lahenduse leidmisel oma roll linnukasvatusühistute loomisel.