• Prindi

Maasika- ja vaarikakasvatus

Tegevuse tüüp: Eestis traditsiooniliselt viljeldud tegevusala. Sobib väiketalunikele ja väikestele ning keskmise suurusega ettevõtetele.

Maht: Sobivad kasvatamiseks kogu Eestis. Lauamarja kasvatamine loob eriti head võimalused väiketalude arendamiseks piirkondades, kus looduslikud iseärasused suurtootmist piiravad. Vaarikas sobib külmaõrnuse tõttu eriti Lääne-Eestisse ja saartele.

Turg: Aiamarjade turg on Eestis stabiilselt hea olnud. Maasikaid ja vaarikaid ostavad kokku üksiktarbijad, kaudsed tarbijad on konservi- ja piimatööstused. Kõrge kvaliteediga marju oleks võimalik müüa ka välisturgudele.

Vajalikud baasoskused ja -teadmised: Eeldab eelteadmisi mullaharimisest ja taimekasvatusest. Nõudlikumate kultuuridega võrreldes on maasika- ja vaarikakasvatuse põhitõdede omandamine küllalt lihtne ja kiiresti omandatav.

Tootmiskulud: Istandike rajamisega seotud väljaminekud on üsna suured, kuid mõlemad kultuurid annavad korralikku saaki juba 2.-3. tootmisaastal. Järk-järgulisel istandike laiendamisel ei ole väga suuri lisainvesteeringuid vaja.

Kasum: Maasikakasvatuse eeldatav rentaablus on 50%, vaarikal mõnevõrra suurem. Mõlemad kultuurid annavad kasumit küllalt kiiresti.

Riskid: Maasika- ja vaarikakasvatusega seotud riskid ei ole eriti suured. Hetkel sõlmivad marjade kokkuostjad tootjatega meeleldi eellepinguid, mis aitab vähendada turustusriski. Vaarika puhul on riskiteguriks selle külmaõrnus. Meie karmides talvetingimustes võivad istandikud tugevasti kannatada saada ja saak hävida.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivse tetootmissuundadega:

  • metsamarjade kasvatamine;
  • maheviljelus;
  • maaturism;
  • väiketöötlemine.

Soovitused: Maasika- ja vaarikakasvatajad peaksid istandikke rajades sõlmima eelturustuslepped marjade kokkuostjatega. Samuti tuleks soovitada marjade kasvatamist multšiga, kuna nii valmivad marjad enne üldhooaega, see annab tootjale võimaluse ära kasutada kõrgemat hinda. Võimalikult tootlike ja vastupidavate sortide leidmiseks tuleks kindlasti nõu pidada konsulendiga. NB! Ostke vaid kvaliteetseid istikuid!