• Prindi

Kulud

Maasika- ja vaarikakasvatus on mõlemad küllaltki tasuvad ja annavad lühikese tootmistsükli tõttu kiiresti kasumit. Tulukuse arvestamisel peab silmas pidama asjaolu, millal toimub istandiku rajamine. Tavaliselt on kevadise rajamise puhul oodata täissaaki esimesel saagiaastal, seevastu sügisese rajamise korral esimesel saagiaastal suurt midagi ei saa.

Maasika istandus likvideeritakse tavaliselt 3. saagi-aasta sügisel (alljärgnevas tabelis on likvideerimine neljanda saagiaasta sügisel). Mida aasta edasi, seda rohkem on istandik saastatud haigustest, kahjuritest ja umbrohtudest. Saagi langus on väga suur, majanduslikult ei ole tasuv nii vana istandust pidada.

Näide 1: Maasikakasvatuse orienteeruv tulukus (€/ha).
Tasuvusarvestuste koostamisel on lähtutud viimaste aastate keskmistest turu- ja kokkuostuhindadest.

1.aasta (istandike rajamine) Tavaviljelus Kileviljelus
Väetised ja herbitsiidid 383 383
Traktoritööd 77 77
Kile+kile laotamine 0 1278

Istikud hinnaga 0,1€/tk
(tavaviljelus 45000 tk, kileviljelus 37000 tk

4500 3700
Istutamine koos kastmisega 288 288
Muud kulud 115 115
Kulud kokku 5363 5841
Tulud 0 0
2.aasta (noor istandik)    
Täiendistutus 128 128
Rohimine (11000m, 1 kord) 192 64
Umbrohutõrje 192 128
Vaheltharimine ja võsundilõikus (4 korda) 38 38
Taimekaitse (1 kord) 26 26
Põhu laotamine 128 0
Saagikoristus (0,2 €/kg, 2t/ha) 400 400
Muud kulud 115 115
Kulud kokku 1219 899
Tulud (2t/ha, 0,8€/kg) 1600 1600
Kasum 381 701
3.aasta (kandeealine istandik)    
Väetamine-taimekaitse 185 185
Vaheltharimine 38 38
Rohimine (1 kord)-umbrohutõrje 320 128
Rõhu laotamine 128 0
Saagikoristus
(0,2€/kg, tavaviljelus 8t/ha, kileviljelus 7t/ha)
1600 1400
Saagikoristuse korraldamine 256 256
Muud kulud 96 96
Kulud kokku 2623 2103
Tulud (0,8€/kg) 6647 5816
Kasum 4024 3713
4.aasta (kandeealine istik)    
Väetamine+taimekaitse 185 185
Vaheltharimine 38 38
Rohimine (1 kord)+umbrohutõrje 320 128
Põhu laotamine 128 0
Saagikoristus
(0,2€/kg, tavaviljelus 8t/ha, kileviljelus 7t/ha)
1600 1400
Saagikoristuse korraldamine 256 256
Muud kulud 96 96
Kulud kokku 2623 2103
Tulud (0,8€/kg) 6647 5816
Kasum 4024 3713
5.aasta    
Väetamine+taimekaitse 185 185
Vaheltharimine 38 38
Rohimine+umbrohutõrje 288 96
Põhu laotamine 128 0
Saagikoristus
(0,2€/kg, tavaviljelus 7t/ha, kileviljelus 6t/ha)
1400 1200
Saagikoristuse korraldamine 256 256
Istandiku likvideerimine 32 96
Muud kulud 96 96
Kulud kokku 2423 1967
Tulud (0,8€/kg) 5816 4985
Kasum 3393 3018
Viie aasta tulud 20710 18217
Kasum 6902 5688
Rentaablus 49% 45%

Eesti maasikatootja marja toomisomahind on arvutuste põhjal keskmiselt 7-10 EEK kilogrammi kohta.

Näide 2: Vaarikakasvatuse orienteeruv tulukus (€/ha)

1.aasta (istandike rajamine)  
Väetised ja herbitsiidid 415
Traktoritööd 64
Istikud (6700, a'0,3€) 2010
Istutamine (a'0,03€) 224
Ridade multšimine 128
Muud kulud 128
Kokku 2969
1. ja 2. aasta (nooristandiku hooldamine)  
Taimekaitse 128
Multši täiendamine 64
Reavahede harimine 51
Kastmine 77
Lõikamine 32
Kokku 352*2=704
Istandike toestamine 3.kasvuaastal 511
Istandike likvideerimine 10.kasvuaastal 64
Rajamise, likvideerimise ja nooristandike kulud 1 a kohta 4346/8=543;üldkulu 96
3.aasta (kandeealise istandiku hooldamiskulud)  
Väetamine ja taimekaitse 192
Kastmine 77
Reavahede harimine 51
Multši uuendamine 64
Lõikamine 128
Muud kulud 64
Kokku 576
Töötasu korjamisele, saak 4t/ha; töötasu 0,3€/kg) 1023
Organiseerimiskulud 128
Kokku 1151
Kulud kokku 2365
Tulud kokku 4602
Kasum 2237
Rentaablus 3.aasta lõpul 95%

Hindade kujundajaks on eelkõige marjade kokkostjad, kes sõlmivad tootjaga lepingu juba kevadel enne tootmisperioodi algust.

Maasika ja vaarika maailmaturu hind on viimase kolme aasta jooksul jäänud praktiliselt muutumatuks ja kõigub maasikal vahemikus 1,9–2,9 €/kg (arvutatakse marja väljaveo hinna alusel sihtriigi sadamasse), vaarikal vastavalt 3,8–4,5 €/liiter. Hinna kujundamisel mängib olulist rolli marja turustamisvõimalus ja ka turustamise aeg. Nii näiteks on maasika ja vaarika hind siseturul oluliselt kõrgem marja maailmaturuhinnast antud hetkel. Viimaste aastate turuandmed näitavad, et maasika hind saagi saamise algfaasis on ca 3,5-4,8 €/kg ja vaarika puhul ca 4,2-6,4 €/l. Marjakasvatajate poolt eksporditurgude lõikes läbi viidud turu-uuringute põhjal võib öelda, et värske maasika ja vaarika hinnad Põhja-Euroopa riikides on 15-23 % võrra kõrgemad Lääne-Euroopa hindadest antud perioodil.