• Prindi

Tegevusvõimalused

Väiketootjal on võimalus realiseerida oma toodang otse lõpptarbijale, suurtootjal on võimalus sõlmida eellepingud kokkuostjatega, see on tootjale kindel garantii kauba realiseerimiseks. Maasikate ja vaarikate lepingulise kasvatamise ja kokkuostuga tegeleb ka OÜ Saarioinen Eesti, kuid see firma on siiani eellepinguid sõlminud ainult teatud piirkondades. Seega tuleb enne suure maasika- ja/või vaarikaistandiku rajamist uurida põhjalikud tulevasi turustamisvõimalusi ja -kanaleid.

Maasika lepinguline kokkuostuhind on fikseeritud ja püsinud kolme-nelja aasta keskmisena tasemel 0,6–0,8 €/kg, sõltudes marja kvaliteediklassist. Marjakas-vatuse arendamisel on kindlasti oluline siduda tootmine lepingulise kokkuostuga, selliselt on võimalik lihtsamalt elimineerida tootmispinna suurenemisel tekkivaid turustamisriske.

Erinevate hinnangute kohaselt on marju kokkuostvad ettevõtted valmis kodumaist toodangut igal aastal kokku ostma ca 2000–4000 tonni ettevõtte kohta.